Genombrott för järnvägen

Klartecken för ny järnväg mellan storstäderna och ett rejält kliv framåt för både Ostkustbanan, Norrbotniabanan och Inlandsbanan. Så kan dagens Alliansutspel om järnvägens framtid sammanfattas.

För Norrlands del avsätts nu en förhandlingsman för att få ett upplägg på plats. Våra storstadsregioner kan fixa medfinansiering i form av trängselskatter. Vi häruppe måste vara lite mer kreativa när det gäller den lokala och regionala medverkan. Det behövs också spikas exakta upplägg angående bland annat turordningen – var börjar vi gräva?

Detta arbete är dock inget som ska dras i långbänk. Det mål som idag presenterades vad gäller Stockholm-Göteborg-Malmö – allt ska stå klart år 2035, är en naturlig målsättning även för oss.

Det har varit ett hårt jobb angående infrastrukturen denna mandatperiod. I vår presenterade vi miljardsatsningar på Ostkustbanan och två triangelspår runt Sundsvall. Nu tar vi nästa kliv.

Visst känns det skönt!

Annonser

Utanförskapets geografi

20140701-101539-36939273.jpg

Idag släpper Centerpartiet rapporten Utanförskapets geografi där vi beskriver en potential i hur 240 000 personer kan gå från utanförskap till arbete om landets alla kommuner uppnår sin fulla potential – om alla kommuner hade lika goda förutsättningar och arbetsmarknader som de bästa tio procenten inom respektive kategori kommuner.

I Västernorrland gäller följande:

Jobbpotential (årsarbetstillfällen)
Härnösand 823
Kramfors 844
Sollefteå 654
Sundsvall 3324
Timrå 673
Ånge 247
Örnsköldsvik 1454
Västernorrland 8019

För att realisera detta krävs både lokala, regionala och nationella insatser. När det gäller en av utanförskapsgrupperna, de så kallade NEETarna (Not in Employment, Education or Training) så är det uppsökande verksamhet som gäller för att få in dessa på väg mot arbete. Detta görs bäst lokalt. Centerpartiet presenterar dock idag en diger lista på reformförslag för fler jobb och minskat utanförskap.

Centerpartiets åtgärdslista

  • Banta åtgärder på arbetsförmedlingen med 3 miljarder kronor
  • Öppna för fler aktörer som alternativ till FAS3
  • Bredda YA-jobben så att de i första hand omfattar långtidsarbetslösa och på sikt nyanlända och småföretag utan kollektivavtal
  • Yterliggare sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 23 år
  • Sänkta arbetsgivaravgifter för små företag
  • Ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader
  • Ett reformerat lärlingssystem med lärlingslön enligt tysk modell
  • Trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens och med en högre a-kassa inledningsvis
  • Fler investeringar i järnvägar, vägar, enklare bostadsbyggande, bredband, och kommersiell service

Detta är precis vad länet och landet behöver. Mot detta står vänsterpartiernas ökade kostnader och regelkrångel för Sveriges jobbskapare. Det är detta vägval denna valrörelse handlar om.

Se rapporten i sin helhet här.

Hjälp till i min kampanj

För fyra år sedan kryssade västernorrlänningarna in mig i riksdagen. Det är en stor ära att ha fått representera länet i vår högsta beslutande församling.

De senaste fyra åren har varit så pass roliga och givande att jag nu ställer upp till omval. Jag toppar Centerpartiets valsedel i år men det är väljarna som avgör om jag får förnyat uppdrag.

För att göra en så bra kampanj som möjligt behöver jag din hjälp. Vill du vara med och hjälpa mig? I en kampanj finns det plats för alla och både små och stora insatser behövs.

Om du är intresserad, twittra, facebooka eller mejla på emil.kallstrom (a) centerpartiet.se.

Förskolebarn­grupps­rasar

Dagens påhopp står två övikssossar för. I lördags var det debatt i Bredbyn. Jag sade då att de stora barngrupperna i Örnsköldsviks förskola är ett av de främsta välfärdsproblemen i kommunen. Det står jag för. Jag har själv blivit kontaktad av förskollärare som inte anser sig kunna hantera de stora grupperna. Den pedagogiska uppgiften blir lidande.

Socialdemokraterna avfärdar kritiken med att hänvisa till Skolverkets siffror. Låt oss då se hur det ser ut i länet:

Inskrivna barn per årsarbetare
Härnösand: 5,5
Kramfors: 5,9
Sollefteå: 5,9
Sundsvall: 5,3
Timrå: 5,2
Ånge: 5,7
Örnsköldsvik: 5,8
Rikssnitt: 5,3

Samtliga siffror finns här.

Tillsammans med Kramfors och Sollefteå är alltså Örnsköldsvik sämst i länet och är långt kvar till att ens ligga på ett genomsnittligt resultat för riket. Det är detta som de lokala socialdemokraterna slår sig för bröstet för.

Det är viktigt att se vad som finns bakom siffrorna. Inskrivna barn per årsarbetare är ett bland många olika mått. De som hört av sig till mig hänvisar inte till ovanstående siffror, utan att det i praktiken handlar om att en förskollärare har ansvar för tio eller fler barn. Lärarna jobbar åttatimmarsdagar, barn finns på plats uppemot tolv timmar – åtminstone.

Man kan inte nöja sig med att mäta sig med de sämsta i länet och landet. Självklart ska bågen spännas högre än så. Därför har Alliansen i Örnsköldsvik lagt betydligt mer på skolan i vår alternativbudget. När vi vinner valet kan pengarna börja jobba. Man ska dock vara på det klara med att det kommer ta ytterligare år och miljoner innan ovanstående siffror kan snyggas till.

För att kunna lösa ett problem måste man erkänna det. Att i detta läge lägga tid och energi på att begå debattartiklar i skönmålningssyfte leder ingenvart.

Jag håller gränsen

Skit i det du

Inför riksdagsvalet 2014 kommer det finnas fler ”kandidatguider” – tester där du kan kolla vilka riksdagskandidater som tycker mest likt dig – än någonsin. Det är bra och belyser det viktiga faktumet att det är minst lika viktigt att kryssa rätt kandidat som att välja rätt parti. Baksidan för oss riksdagskandidater: Tusentals frågor att fylla i och kommentera varför man fyller i som man gör. Just nu är det ett jäkla kryssande, helt enkelt.

Idag var det dags för Aftonbladets enkät. Olika påståenden om jobb, skola och utrikespolitik ska rankas och tyckas till om. Inga konstigheter. Men så kommer den sista sidan, av vilken bilden ovan visar en skärmdump. Här handlar det plötsligt om att svara på frågor om rena lagbrott och djupt personliga frågor om ens religiösa tro. Jag väljer här att inte svara alls på ett större antal frågor. Skälen till detta är två.

Det är inte relevant för uppdraget om jag använde Napster som 12-åring. Dessa frågor har noll bäring på vilken politik man får om man sätter sitt kryss vid mitt namn på Västernorrlands centerlista. Någon kanske hävdar att svaren på dessa frågor visst ger någon djupare förståelse för mig som människa och mina bevekelsegrunder. Ett dylikt resonemang innebär dock ett skarpt sluttande plan. Var går gränsen? Bör jag redovisa för väljarna om jag varit otrogen eller blivit mobbad som barn?

Det höjer trösklarna till politiken. Säg att Aftonbladet får som de vill. Alla framtida riksdagskandidater förväntas av sig själva och andra redovisa varje snedsteg, varje missöde, varje ung-och-dum-situation. Detta kommer tusenfalt förvärra den utveckling mot supergroomade livstidspolitiker vi redan nu ser. Politiker blir en kast och ett livsval. Antingen är du en av de där politikerna eller en av väljarna, alla vi andra.

Jag ser mig själv som en öppen och tillgänglig företrädare för Centerpartiet och Västernorrland. Jag försöker ha god och ständig kontakt med väljarna – inte bara veckorna innan valet. Jag välkomnar granskning av förtroendevalda och vad vi faktiskt gör av det förtroende som givits oss. Detta är dock något helt annat, något jag inte tänker delta i.

Seger för jobbskaparna

De nya jobben kommer i små och växande företag. För att ge arbete och chanser till fler är därför förbättringar och förenklingar till dessa jobbskapare helt nödvändigt.

Efter förra veckans jubelbesked om nya bredbandsmiljarder kommer Annie Lööf med ytterligare ett mycket positivt besked. På dagens DN Debatt beskriver centerledaren och näringsministern hur vi nu utvecklar ett bättre och mer verkningsfullt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Detta kommer att först och främst gynna landets småföretagare.

Träffade för några år sedan en företagare som sa att sjuklönekostnaderna är det värsta. Det är hart när omöjligt att planera för. Diskussionen handlade om vilka reformer och regelförenklingar som var de viktigaste för honom.

Nu blir det leverans på denna punkt som många med honom angett som den kanske högsta tröskeln för att anställa, eller anställa fler.

Centerpartiet driver också ett slopande av den andra sjuklöneveckan. Dels kan konstateras att den kampen fortsätter, men också att det vi idag presenterar faktiskt är bättre än ett slopande av andra veckan, eftersom småföretagare med detta förslag bara betalar ca 2 dagars sjuklön. Givet ett ansträngt ekonomiskt läge ger det vi idag presenterar betydligt mer pang för pengarna.

Centerpartiet har lyssnat på landets småföretagare och jobbskapare. Vi har jobbat hårt för detta i regeringsförhandlingarna och nu visar Annie Lööf återigen på leverans. En bra dag för oss som gillar nya jobb!>

Nya bredbandsmiljarder!

Mitt första anförande i riksdagens kammare handlade om digital infrastruktur. Jag har år efter år lagt motioner om att förbättra både mobiltäckning och snabba på bredbandsutbyggnaden.

Anledningen till detta är mycket enkel. Den digitala infrastrukturen seglar snabbt upp som en av de kanske viktigaste faktorerna för utveckling och tillväxt. När den unga familjen tittar på hus eller lägenhet är tillgång till snabbt internet något av det första man tar reda på hur och om det fungerar. I en tid då allt mer av företagens affärer och betalningar går över internet är tillgång till den digitala gemenskapen livsnödvändigt.

Med bakgrund av detta är idag en glädjens dag. Idag presenterar näringsminister Annie Lööf en historiskt stor satsning på bredbandsutbyggnad. Det är en fördubbling av satsningarna i landsbygdsprogrammet det gäller. Förra programperiod, 2007-2014, låg bredbandssatsningarna på 1,6 miljarder. Nu mer än dubblas detta till 3,25 miljarder för den period som nu startas.

När man är ute bland de bredbandsföreningar som nu ploppar upp som svampar runtom i landet vet man att detta är mycket välkomna pengar. Stora delar av landsbygden ser idag mer eller mindre ut som ett bäverbo efter alla grävningsarbeten. Det är dock fortfarande många vita fläckar som måste fyllas i. Det är precis därför Centerpartiet prioriterar och driver igenom denna satsning.

Mer information finns här och så småningom här.

Gröna linjen

Gröna linjen

Idag släpper Centerpartiet i Örnsköldsvik, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs och Umeå ett gemensamt förslag om en ny järnvägslinje, den gröna linjen. Mellan Örnsköldsvik och Umeå fast via stambanan. Den gröna linjen skulle åstadkomma en fortsatt förstoring av vår arbetsmarknadsregion och få med inlandet i den positiva utveckling vi nu ser kring kustjärnvägen.

Vi kommer nu att lägga likalydande motioner i fem kommunfullmäktigen och driva frågan i valrörelsen. Gröna linjen handlar om att knyta inlandets orter närmare Örnsköldsviks och Umeås starka arbetsmarknader men självklart ser vi också en motsatt effekt. Nyåkers pepparkakor i Nyåker och Bjurholm, en spaweekend på Kerstins Udde i Trehörningsjö, en möbeltur till Jollen i Långviksmon och Mellansels arbetsplatser och utomhusbad blir betydligt mer tillgängligt för betydligt fler.

Detta är en långsiktig satsning. Vi ser fyra dagliga dubbelturer samt helgtrafik och vi ser att detta kommer att gälla under en lång tid framöver, åtminstone åtta-tio år. Detta är en satsning som folk, företag och föreningar ska kunna planera sina liv, sina flyttlass och sin verksamhet efter. Dessutom kommer vi att i exempelvis Björna och Långviksmon bygga nya perronger. Det engagemanget kräver långsiktighet.

I kontakter med Norrtåg har vi kommit fram till att en uppskattad bruttokostnad ligger i häradet dryga 10 miljoner årligen. Var slutsumman hamnar beror på hur mycket biljetter som säljs och i vilken mån detta gör att man kan lägga ner några av dagens busslinjer. Delar av denna satsning kan också inbringa EU-medel. Vi kan också konstatera att årskostnaden motsvarar ungefär vad Örnsköldsviks kommun investerar i det skärgårdsprojekt som pågått i ett antal år. Gröna linjen är inte bara en offensiv vision utan ett realistiskt och fullt genomförbart förslag.