Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat

Timrå  113 (+8)
Örnsköldsvik  154 (-51)
Sundsvall  194 (+6)
Kramfors  269 (-11)
Ånge  271 (-13)
Härnösand   280 (+8)
Sollefteå   287 (+3)

Här ser ni 2011 års lista över Västernorrlands kommuners placeringar i Svenskt Näringsliv ranking av företagsklimatet. Timrå klättrar upp på första plats – tyvärr mest på grund av att Örnsköldsvik tappar mycket tydligt.

Inte en av länets kommuner finns på topp hundra – mönstret upprepas alltså från Fokus integrationsranking tidigare i år.

Länets kommuner måste helt enkelt lyfta frågorna mer tydligt och målmedvetet – ungefär så som Timrå faktiskt gjort.

Annonser

Helhetsgrepp efterlyses

Idag kom utredningsförslaget som innebär att Kustbevakningen i Härnösand centraliseras till Stockholm. I alla fall dess ledningsfunktioner, vilket handlar om drygt 30 anställda.

Det är knappast första gången statliga arbetstillfällen centraliseras bort från länet. Härnösand är särskilt hårt drabbat. Nu pratar Fred Nilsson om att göra ”allt i sin makt” för att stoppa förslaget. Även jag kommer garanterat få påtryckningar att göra detsamma.

Jag hör inte till de som tror att länets framtid ligger i offentlig sektor och dess jobb. Däremot är naturligtvis dessa jobb otroligt viktiga för en stad som Härnösand och, i synnerhet, för dem som har jobben ifråga.

Detta är som sagt knappast första gången ett dylikt besked kommer. Slag i slag centraliserar myndigheter sin verksamhet, vilket nästan alltid innebär att man drar ner i norr. Är det för mycket begärt att det från statens sida finns en helhetsbild över sina verksamheter? Långsiktighet i planeringen och klara spelregler för de kommuner och regioner som härbergerar verksamheterna?

Givetvis ska den skattefinansierade verksamheten skötas så effektivt det är möjligt. Jag vet inte bättre än Kustbevakningen hur Kustbevakningen ska sköta sin verksamhet. Det är inte minst olagligt att som politiker gå in och detaljstyra i myndigheters verksamhet.

Trots detta frågar jag mig om det inte finns en annan väg att gå för statens verksamheter. Stockholm, med sina prisnivåer på bland annat lokaler och arbetskraft, är näppeligen alltid den ultimata platsen att verka som myndighet.

Debut i kammaren

Sådärja,

Nu har jag levererat historiens första inlägg i kammaren av riksdagsledamot Emil Källström. Detta är vad jag sa:

Herr talman! ”Hela Sverige ska växa!” är Centerpartiets och Alliansens twist på den gamla devisen om att ”Hela Sverige ska leva”. Det är ett bra sätt att visa vad vi fokuserar på och vad som är vårt mål: Tillväxt och livskraft i hela landet. Som ett led i detta har vi i Centerpartiet drivit på för lägre skatter och enklare regler för landets företag. Någon måste skapa de jobb en arbetslinje kräver, och Centerpartiet tror att de nya jobben främst kommer i små och växande företag. Vi finns även med och tar initiativ till visioner som Matlandet Sverige, reformer som Landsbygdsprogrammet och investeringar så som det stora infrastrukturpaket som nu genomförs. Hellre förr än senare skulle jag personligen gärna se ytterligare investeringar i infrastruktur, ovanpå de som redan är beslutade.

Herr talman! Jag kan uppleva att IT-infrastrukturen får stå tillbaka i debatten, jämfört med till exempel väg och järnväg. Men lika viktigt som att människor och gods kan färdas i och utom landet, är det att idéer och kommunikation kan göra det. Åker jag bil mellan Örnsköldsvik och Sollefteå i Ångermanland kan man inte räkna antalet gånger mobilsamtalet bryts. Åker man från Ånge mot Jämtlands län, stannar till i Överturingen och vill MMS:a de vackra vyerna kan det ofta vara omöjligt till följd av dålig täckning. Jag har en god vän som är företagare i Myckelgensjö, en liten by sju mil väster om Örnsköldsvik. Han måste mer eller mindre stå uppe på lagårdstaket för att kunna skicka iväg ett sms. Godtagbart bredband är långt ifrån en självklarhet i hela landet, allra minst i Norrland. Detta är verkligheten i Sverige år 2010.

Ingen kommer att på marknadsmässiga villkor att sätta upp den mobilmast som krävs för att företagaren i Myckelgensjö ska kunna klättra ner från lagårdstaket. Här krävs samhälleliga eller statliga insatser.

Herr talman! Det är i ärlighetens namn inte helt lätt att kombinera värnandet av den liberala marknadsekonomi som gjorde och alltjämt gör Sverige rikt och att värna hela Sveriges möjlighet till utveckling, jobb och tillväxt. Vissa partier i denna kammare värnar det senare så mycket att man helt glömmer vad svenskt välstånd bygger på. Då hamnar man i lösningar så som ersättningsjobb och bidragspolitik. Det är en politik som snarare cementerar vissa delar av landet i utanförskap och underläge än att skapa förutsättningar för tillväxt och framgång i hela Sverige, det som politiken i alla fall i retoriken syftar till.

Godtagbar IT-infrastruktur, liksom annan infrastruktur, i hela landet är ett bra exempel på en modern, gynnsam politik för att Hela Sverige Ska Växa. Det handlar om likvärdiga spelregler i hela landet och är ett ansvar som staten måste ta.

Utveckling kan aldrig, som vissa här tror, orkestreras av staten eller framtvingas uppifrån. Det politiken måste syfta till är att ge folk och företagare de redskap och förutsättningar de behöver för att bli sin egen lyckas smed. Det har Alliansen börjat med, men Centerpartiet och jag vill gå längre.

Tack

Sundsvall visar vägen

Jajamän. Det blev av. Sundsvall kommer under mandatperioden att för första gången på nära fyra decennier styras av andra än Socialdemokraterna. Det är så fantastiskt, så sunt, så på tiden.

Att döma av mediarapporteringen har Alliansen fått ge upp både ett och annat för att kunna bilda majoritet. Detta ofrånkomliga faktum kommer dock aldrig att överväga fördelarna med att länets största kommun blir Alliansledd. Jämfört med att direkt kunna påverka de tusentals små beslut som tillsammans bildar den verklighet Sundsvalls medborgare och företag lever sina liv i står sig en utebliven skattesänkning slätt.

Något håller på att hända i Västernorrland. Varje dag vi fortsätter vara Sveriges röda hörn med makthavare som bedriver politik som till och med deras egna partikamrater finner omodern och lite väl vänster är en olycka. Nu väntar vi med spänning på resultatet av förhandlingarna i Landstinget Västernorrland. Ska väljarnas vilja – att Alliansen i landstinget ska regera – bli verklighet? Inget parti från sexklövern (Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Sjukvårdspartiet) kan med hedern i behåll hoppa över till andra laget och säkra fortsatt s-(miss)styre.

Min egen hederlighet kräver att jag kopplar det senaste påståendet till situationen i Sundsvall. Även om jag är glad över att vänsterstyret knäcks, är det såklart en märklig ordning när man går till val på ett sätt, och bildar majoritet på ett annat. Miljöpartisterna i Sundsvall har nu två eftervalsperioder i rad bytt sida. Ska man tolka det som att de nu återkommer till den rätta fållan? Oavsett ger det ett lätt oseriöst intryck.

Summan av kardemumman: Alla alliansvänner, icke-socialister och folk med intresse för ett framgångsrikt, modernt Norrland har idag anledning att fira. Vägen till Sundsvalls befrielse må ha varit krokig, men nu är vi där.

Sollefteå i eftermiddag

Jag kommer att jobba hårt för att vara en tillgänglig och närvarande riksdagsledamot. Därför har jag nu börjat boka in möten och studiebesök i länets alla kommuner så att alla hörn är avverkade innan jul. När det börjar bli dags för skinka och gröt hoppas jag också ha träffat regionala företagar- och ungdomsorganisationer, för att nämna några exempel.

Idag rivstartar jag med att besöka energibolaget Statkraft i Sollefteå tillsammans med Maria Wennberg. Det blir också ett kretsmöte med Sollefteåcentern innan jag beger mig tillbaka för att ta nattåget till Stockholm.

Jag tycker att det är viktigt att inte köra fast sig i utskottsarbete och läsning av handlingar i Stockholm. Det är såklart viktigt att sköta den delen av riksdagsarbetet, men för mig är det viktigaste att vara på plats i länet och lyssna till Verklighetens Folk, om man så vill.

Vårdval Västernorrland

Än är undrens tid inte förbi. Måste säga att jag blir positivt överraskad när jag ser att Landstinget Västernorrland satsar på en vårdvalsreform. Nu kommer alltså driftiga sjuksköterskor och läkare kunna starta egen vårdcentral.

Vinsterna är många. Alla vårdcentraler i länet måste snäppa upp sig när fler referenspunkter tillkommer. De anställda i vården får fler arbetsgivare att välja bland, förutom möjligheten att ta makten över sitt arbete genom företagande eller kooperativ. Men den största vinsten tillfaller givetvis patienterna.

Vänstermajoriteten i landstinget ska ha cred när de förtjänar det. Idag är en sådan dag.

Debattinlägg om regionfrågan

En nyhet som jag upplever har kommit lite i skymundan är att staten genom Kammarkollegiet bollat tillbaka regionfrågan till de fyra nordliga länen, mer eller mindre med uppmaningen ”kom överens!” Man vill ha nya svar i vår.

Detta är ju ett läge vi inte får missa. Nu har vi chansen till ett omtag i frågan, och det vore väl faen om vi inte skulle ta den. Min insats blir att skriva en debattartikel som nu förhoppningsvis publiceras i några medier i Västernorrland. Det är här nyckeln till regionerna finns. Ett utdrag:

Många var vi nog som blev överraskade över länets styrande politikers hantering av regionfrågan. Länet skulle delas mellan en Region Norra Sverige och en Region Mittsverige. Över en natt var man beredd att överge en struktur som funnits och fungerat i över 350 år, vårt län Västernorrland.

De fyra nordliga länen, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, har liknande utmaningar och samma potential. Vi hemsöks alla av långa avstånd, en minskande befolkning, revirtänkande och jantelag. Vi bär alla på kraften av hårt arbete, rikedomen av sällan skådade resurser och en livskvalité omvärlden bara kan drömma om. Kring dessa gemensamma förutsättningar tror jag vi kan bygga en stark Region Norra Sverige.

Enas vi i Västernorrland, hoppas och tror jag att Jämtland följer efter. Loppet är inte kört. Vi har ännu chansen att ena oss och själva ta oss rätten att tillsammans forma Norrlands framtid.

Läs hela artikeln här.