Surströmmingen och kustfisket räddat

Regeringen fattade idag ett beslut med stor betydelse för det norrländska fisket och för surströmmingens framtid. I korthet innebär det att Sverige kommer att ansöka till EU om att få förlängd dispens för att tillåta förädling och försäljning av fisk från bland annat Bottenhavet.

”Det känns mycket bra att regeringen fattat detta förnuftiga beslut” säger Emil Källström, Västernorrlands riksdagsledamot för Centerpartiet. ”Jag och många andra har varit med och jobbat och lobbat för att få till detta. Det är roligt när det blir resultat av mångas hårda arbete.”

Beslutet innebär att Sverige nu ansöker om en dispens utan bortre tidsgräns. Regeringen kommer också att intensifiera arbetet med information och kostråd till riskgrupperna, så som barn och gravida.

”Nu får vi långsiktiga spelregler för kustfisket och för surströmmingskulturen” fortsätter Emil Källström. ”Det är självklart fortsatt viktigt att arbeta för ett renare Östersjön och att halterna av bland annat dioxin fortsätter minska och bättre information. Konsumenter ska kunna fatta egna, välgrundade beslut om vilken mat man väljer att äta.”

Annonser

Arbetsmarknad, Utbildning, Justitie

Nu är utskottsvalen i Centerpartiet klara. Själv tar jag plats som ersättare i Arbetsmarknadsutskottet, Utbildningsutskottet och Justitieutskottet.

PRESSMEDDELANDE

Centerpartiet har nu avslutat sitt nomineringsarbete inför nästa veckas val till riksdagens utskott. Emil Källström, Västernorrlands nye centerpartistiske riksdagsledamot, går in i Arbetsmarknadsutskottet, Utbildningsutskottet och Justitieutskottet.

Det är en kanontilldelning. Det är kul att få förtroendet att sitta i så pass tunga utskott redan från start.

Alla dessa utskott fanns med på min önskelista. Alla dessa utskott äger frågor som är viktiga för mig och mitt engagemang för integration, nya jobb genom företagande och integritet.

Att få möjlighet att sitta i tre utskott innebär också att jag kommer kunna jobba brett och plocka russinen ur kakan.

Nu krävs krafttag i Ånge

Med anledning av dagens varsel på Posten Nordens enhet i Ånge går jag och Magdalena Flemström, oppositionsråd för Centerpartiet i Ånge.

PRESSMEDDELANDE

Magdalena Flemström (c) och Emil Källström (c): Nu krävs krafttag för Ånge

”Att Posten Norden väljer att lägga ner terminalen i Ånge är naturligtvis ett hårt slag för oss” säger Magdalena Flemström. ”Nu gäller det att vi är offensiva och satsar på nya jobb för Ångeborna.”

”Vi har goda erfarenheter av det varselarbete som har bedrivits runt om i landet under finanskrisen.  Landshövdingen i länet har det lokala och regionala ansvaret att kraftsamla i länet, men också att föra dialog med Regeringskansliet om det visar sig att det behövs extra insatser” säger Emil Källström, ny riksdagsledamot för Centerpartiet i Västernorrland. ”Jag har haft kontakt med Bo Källstrand idag. Länsstyrelsen är med på banan. De har redan kontaktat kommunen och andra aktörer för att se vad vi kan göra.”

”Nu är det också viktigt att vi i kommunen och länet snabbt koncentrerar resurserna och samlar lokala och regionala aktörer som exempelvis Arbetsförmedling, Almi, Komvux och näringsliv för att ta hand om de anställda och coachar till nya jobb” säger Magdalena Flemström. ”Självklart har också Posten ett ansvar för att avvecklingen sker på ett bra sätt för de anställda.”

”Det är viktigt att poängtera att framtiden för Ånge ligger i nya och växande företag.” säger Emil Källström. ”Där tillför nu regeringen två miljarder kronor i den nya fonden Inlandsinnovation för att stärka företagsamheten i Norrland.”

Kontakt:

Magdalena Flemström, 0732742034

Emil Källström, 0733 290 440