Jobbförstörande åtgärder

”Jobben prioriterad fråga” var rubriken för dagen när de lokala socialdemokraterna igår presenterade sitt program för Västernorrland. Ironiskt. Det största frågetecknet med socialdemokraternas politik är tvärtom hur många jobb som försvinner.

Forskarna är osäkra på exakt hur många jobb som försvinner, finansdepartementet räknar med att nära 15000 jobb försvinner bara på socialdemokraternas höjning av arbetsgivaravgifterna för unga. Det finns dock ingen oberoende aktör som tror att en röd-grön regeringspolitik skulle minska arbetslösheten.

De nya jobben kommer i de små och växande företagen. De senaste decennierna har 4 av 5 nya jobb i näringslivet skapats i företag med mindre än femtio anställda. Att arbetslösheten ökar om man straffbeskattar dessa våra jobbskapare, det är ganska självklart.

Socialdemokraterna vill införa en norrlandsfientlig kilometerskatt. De vill höja arbetsgivaravgifterna. Fördubbla restaurangmomsen. Detta bromsar jobbskapandet och de stora förlorarna är Sveriges unga och den svenska landsbygden.

Till detta ska naturligtvis läggas alla de pålagor, skatter och regleringar som Mp och V, de tilltänkta regeringskollegorna, kommer vilja lägga på. Här kan man utan överord tala om dråpslag mot svensk företagsamhet.

Det finns goda saker i det förslag som S presenterade igår. Satsningarna på infrastruktur är helrätt och där tar Centerpartiet och regeringen redan steg i den riktningen. Sverigebygget handlar om ett rejält lyft i hela Sveriges infrastruktur och självklart ska bland annat Ostkustbanan vara först i kön och här gäller det att samarbeta över partigränser. Om detta finansieras med att höja skatten på de företag och jobb som bygger morgondagens välstånd och investeringar biter man sig dock rejält i svansen.

Annonser

Genombrott för järnvägen

Klartecken för ny järnväg mellan storstäderna och ett rejält kliv framåt för både Ostkustbanan, Norrbotniabanan och Inlandsbanan. Så kan dagens Alliansutspel om järnvägens framtid sammanfattas.

För Norrlands del avsätts nu en förhandlingsman för att få ett upplägg på plats. Våra storstadsregioner kan fixa medfinansiering i form av trängselskatter. Vi häruppe måste vara lite mer kreativa när det gäller den lokala och regionala medverkan. Det behövs också spikas exakta upplägg angående bland annat turordningen – var börjar vi gräva?

Detta arbete är dock inget som ska dras i långbänk. Det mål som idag presenterades vad gäller Stockholm-Göteborg-Malmö – allt ska stå klart år 2035, är en naturlig målsättning även för oss.

Det har varit ett hårt jobb angående infrastrukturen denna mandatperiod. I vår presenterade vi miljardsatsningar på Ostkustbanan och två triangelspår runt Sundsvall. Nu tar vi nästa kliv.

Visst känns det skönt!

Utanförskapets geografi

20140701-101539-36939273.jpg

Idag släpper Centerpartiet rapporten Utanförskapets geografi där vi beskriver en potential i hur 240 000 personer kan gå från utanförskap till arbete om landets alla kommuner uppnår sin fulla potential – om alla kommuner hade lika goda förutsättningar och arbetsmarknader som de bästa tio procenten inom respektive kategori kommuner.

I Västernorrland gäller följande:

Jobbpotential (årsarbetstillfällen)
Härnösand 823
Kramfors 844
Sollefteå 654
Sundsvall 3324
Timrå 673
Ånge 247
Örnsköldsvik 1454
Västernorrland 8019

För att realisera detta krävs både lokala, regionala och nationella insatser. När det gäller en av utanförskapsgrupperna, de så kallade NEETarna (Not in Employment, Education or Training) så är det uppsökande verksamhet som gäller för att få in dessa på väg mot arbete. Detta görs bäst lokalt. Centerpartiet presenterar dock idag en diger lista på reformförslag för fler jobb och minskat utanförskap.

Centerpartiets åtgärdslista

 • Banta åtgärder på arbetsförmedlingen med 3 miljarder kronor
 • Öppna för fler aktörer som alternativ till FAS3
 • Bredda YA-jobben så att de i första hand omfattar långtidsarbetslösa och på sikt nyanlända och småföretag utan kollektivavtal
 • Yterliggare sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 23 år
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för små företag
 • Ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader
 • Ett reformerat lärlingssystem med lärlingslön enligt tysk modell
 • Trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens och med en högre a-kassa inledningsvis
 • Fler investeringar i järnvägar, vägar, enklare bostadsbyggande, bredband, och kommersiell service

Detta är precis vad länet och landet behöver. Mot detta står vänsterpartiernas ökade kostnader och regelkrångel för Sveriges jobbskapare. Det är detta vägval denna valrörelse handlar om.

Se rapporten i sin helhet här.

Hjälp till i min kampanj

För fyra år sedan kryssade västernorrlänningarna in mig i riksdagen. Det är en stor ära att ha fått representera länet i vår högsta beslutande församling.

De senaste fyra åren har varit så pass roliga och givande att jag nu ställer upp till omval. Jag toppar Centerpartiets valsedel i år men det är väljarna som avgör om jag får förnyat uppdrag.

För att göra en så bra kampanj som möjligt behöver jag din hjälp. Vill du vara med och hjälpa mig? I en kampanj finns det plats för alla och både små och stora insatser behövs.

Om du är intresserad, twittra, facebooka eller mejla på emil.kallstrom (a) centerpartiet.se.

Ett landsbygdspaket i motionstider

Nu pågår riksdagens allmänna motionstid där ledamöterna är fria att lägga egna förslag. Idag har LRF Västernorrland öppet hus i sina nya lokaler i centrala Kramfors. Jag utnyttjar dessa två faktum och presenterar idag ett landsbygdspaket med ett antal av de motioner jag tänker lägga i höst.

För att åstadkomma utveckling och tillväxt i hela landet ligger det viktigaste utanför politiken. Det är folk, föreningar och företag som skapar goda samhällen. Politikens uppgift är att ge bästa förutsättningar för detta. De punkter jag listar nedan, var och en med en riksdagsmotion bakom, syftar till att ge ytterligare växtkraft i hela landet.

 • Digital infrastruktur

Den enskilt viktigaste framtidsfrågan. Moderna människor lever en allt större del av sina liv på och genom internet och bygder och samhällen som vill se utveckling måste vara en del av den digitala gemenskapen. Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder men mer måste till. Den fiberutbyggnad som pågår i stad och land måste fortsätta och mobiltäckningen för tal och data måste bli bättre. Här gäller det att jobba smart med marknadens aktörer för bästa resultat. Regeringens bredbandsmiljarder måste följas av flera.

 • Decentraliserad skatt på energiproduktion

Norrland upplever idag en regional orättvisa när stora värden från inte minst vatten- och alltmer vindkraft beskattas utan att den lokala och regionala nivån får sin del. Centerpartiets beslut på stämman i Karlstad, där vi vill se att dessa skattebaser regionaliseras – precis som fastighetsskatten på egnahem – måste genomföras.

 • Enskilda vägar

Dessa Sveriges livsnerver har under alliansregeringen fått betydligt mer stöd. Det är klok politik. De enskilda vägarna står för många av de transporter som bygger Sveriges välstånd. Många markägare upplever en orättvisa i tunga beting för att hålla vägarna körbara. Dessa måste känna ett ökande stöd för den stora samhällsinsats de utför.

 • Strandskydd

För många ligger drömboendet – faktorn som skulle få dem att flytta till Ångermanland – vid vattnet. I våra bygder har vi i många fall miltals stränder per person. Trängsel är ingen begränsande faktor. Därför ska vi självklart vara mer generösa i tillåtande av strandnära byggande. I grunden bör dessa beslut ligga på kommunal nivå. Lokala förtroendevalda är mogna att bestämma vart det är lämpligt att bygga.

 • Regelförenkling i det gröna näringslivet

Av Sveriges alla överreglerade branscher ligger sannolikt det gröna näringslivet, med bland annat bönder och livsmedelsproducenter, sannolikt i särklass. I många fall upplever sig landsbygdens kombinationsföretagare i en perfekt storm av den totala bördan av de olika regelverk  som gäller i de olika branscher man verkar i. Annie Lööf och Eskil Erlandssons regelförenklingsarbete måste fortsätta och de måste framförallt få ökat stöd från övriga departement och myndigheter. Långt ifrån alla delar av statsapparaten har regelförenkling och regelförbättring i främsta rummet. Här finns skäl att hoppas i och med den ”bondeutredning” som nu börjat arbeta för att stärka näringens konkurrenskraft.

 • Gårdsförsäljning

Vill man att hela landet ska växa måste man släppa fram de branscher och verksamheter som faktiskt gör det. Runtom i landet växer mikrobryggerier, destillerier och vingårdar upp som svampar ur jorden. I länet har varumärken som Box Whisky och Hernö Gin redan nått internationell renommé. För att utveckla sina verksamheter som besöksmål och ge förutsättningar att anställa fler lokalt vore ett upplägg där gårdsförsäljning, begränsad försäljning av alkoholhaltiga drycker vid produktionsstället, värdefullt. I denna fråga har Centerpartiet varit tydligt men vi har ännu inte fått med våra regeringskamrater på detta. Kampen fortsätter.

– – –

Dessa är några av alla de viktiga frågor jag tror skulle förbättra livskraften på landsbygden och därmed bidra till hela landets utveckling. Summan av Sveriges tillväxt är summan av dess regioners tillväxt. För mig som centerpartist fortsätter kampen för goda villkor för våra samhällsbyggare – folk, föreningar och företag.

Kom igen då!

Veckans lördagskrönika i ångermanlandstidningarna handlar om sommarens tillströmning av nya landsbygdspartier…

Kom igen då!

Den svenska politiska sommaren 2013 har varit landsbygdens. Miljöpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har alla hävdat att de nu ska bli ”landsbygdspartier”. I åtminstone Socialdemokraternas fall verkar det inte handla så mycket om omsorg om själva landsbygden. Istället handlar det, medger man helt öppet, om taktik för att vinna centerväljare.

I grunden är det naturligtvis positivt att fler partier tar sig an landsbygdsfrågorna. Alla riktigt viktiga politikområden har ett gemensamt: De prioriteras och behandlas seriöst – om än med olika resultat – av samtliga partier. Landsbygdsfrågorna är ännu inte med i den ligan. Fortfarande finns partier som överhuvudtaget inte befattar sig med frågor som gäller utveckling i hela landet. Utöver dessa finns partier som säger sig prioritera detta men som i praktiken inte bryr sig. Förhoppningsvis kan detta skifte i opinionen ge ytterligare styrka till oss som driver en politik för hela landet.

Man blir dock betänksam när det gäller några av de ovan nämnda partierna. Snacket går men när det kommer till verkstad händer ingenting. När det gäller att infrastruktursatsningar ska nå hela landet, att säkra bredband och mobiltäckning för fler än idag och att se till att det landsbygdsprogram som garanterar öppna marker, svensk miljövänlig mat och en renare Östersjö, då står Centerpartiet som ensam försvarare av detta i riksdag och regering. Vi lyckas visserligen ganska bra. Ingen regering har satsat så mycket på digital infrastruktur som denna. När vi fördelade forskningsmedel i våras var alla svenska lärosäten vinnare, stora som små. Kampen hade dock varit oändligt mycket lättare och resultaten troligtvis ännu bättre om fler tog med sig retoriken till förhandlingsbordet.

När det gäller oppositionssidan blir man ännu mer bekymrad. Den socialdemokrati som nu säger sig försöka bli landsbygdens vän gick så sent som i våras genom sin ekonomiskpolitiske talesperson ut och ville ensidigt halvera det svenska landsbygdsprogrammet. Man skäms inte för att i budget efter budget finansiera sina utgiftsökningar med en kilometerskatt för tung trafik. Ingenting kan väl vara så landsbygdsfientligt som en skatt på avstånd! Därutöver ser vi de vanliga skattehöjningarna på företagande.

Det senare är kanske mest allvarligt. Grunden i all samhällsutveckling och därmed landsbygdsutveckling är goda villkor för nya och växande företag. De senaste tjugo åren har fyra av fem nya arbeten skapats i små och medelstora företag. Har man den bästa politiken för att värna företagandet, digitalisera hela Sverige och se till att infrastruktursatsningarna kommer alla till del så har man också den bästa politiken för landsbygdens väl.

Till er som nu säger er vilja främja hela landets utveckling: Kom igen då! Visa i praktisk mening att ni vill prioritera detta vid förhandlingsbord och i skuggmotioner. Jag tror det när jag ser det.

Emil Källström

Jag kandiderar 2014

Kampanjbild Emil 2014

Om ett drygt år är det dags för 2014 års riksdagsval. Det kommer bli ett viktigt val för Norrland och Sverige. Jag kommer att vara med i matchen.

Centerpartiet går bra i Norrland, enligt SCBs senaste undersökning. Dessa siffror gäller i allra högsta grad Västernorrland. Uppgiften inför valet blir att fortsätta, stärka och sprida den utvecklingen.

Centerpartiet behövs. Det är vi som sätter fokus på Norrlands och Sveriges verkliga framtidsfrågor.  Vi behövs för att stärka företagsamhet, förnyelse och innovation. Vi behövs för att skapa förutsättningar för att hela Sverige ska växa. Vi är det hållbara valet i svensk politik.

Sedan valet 2010 har jag i riksdagen arbetat för en mängd frågor, alla med bäring på utveckling av Sverige och Västernorrland. Det har handlat om allt från att utveckla den digitala infrastrukturen till att rädda surströmmingen undan förbudsivrande socialdemokrater och byråkrater i Bryssel. Jag har varvat det långsiktiga politiska påverkansarbetet med handfasta projekt som AB Västernorrland eller Myckelgensjö Åstadkommation.

Allt detta vill jag fortsätta med. Fyra år är en lång tid men politikens kvarnar mal sakta. Det finns mer att åstadkomma. Många segrar är ännu inte vunna.

Under sommaren pågår medlemsomröstningen bland länets centerpartister. Jag hoppas få förtroendet att stå på riksdagslistan för Centerpartiet i Västernorrland. Väl där kommer jag jobba hårt för att vinna västernorrlänningarnas röster. Ju fler röster, desto större blir Centerpartiets viktiga roll i länets och landets politiska liv.

– – –

Vill du vara med och kämpa i kommande valrörelse? Kontakta mig.

Tillväxtkassor i Västernorrland

Kom och lyssna till hur en lokal tillväxtkassa kan skapa möjligheter på landsbygden!

Den 24 maj turnérar riksdagsledamot jag tillsammans med representanter från bland andra Inlandsinnovation runt i Västernorrland för att berätta om hur man med gemensamma krafter kan skapa bättre ekonomiska förutsättningar för utveckling av entréprenöriella idéer på landsbygden.

Första stoppet är frukostsoffan i Timrå, därefter väntar lunchmöte 12.00 på Björnstugan och 15.00 gästas Bjästabackens servering. Vi ackompanjeras av Cathrin Johansson som leder Innovationsprojektet på LRF Västernorrland. Cathrin kommer att informera om de möjligheter som Innovationsprojektet skapar för länets invånare under 2013.

Är du intresserad av tillväxt på landsbygden och tycker att det här låter intressant? Anmäl dig till cathrin.johansson@lrf.se för att medverka på Björnstugan eller vid Bjästabackens servering. Anmälan till Timrå görs på http://www.timra.se/anmalan

Var det bättre förr?

Jonna Jinton strikes again. Bloggerskan som betytt mer för bilden av landsbygden än drygt 20 år av Hela Sverige Ska Leva skrev igår en bitterljuv text om möjligheterna till ett liv på landet i ljuset av krympande samhällsservice – för dagen exemplifierat med Telias nedmontering av det fasta telefonnätet.

Men som det är just nu blir det allt svårare får oss att kunna välja hur vi vill leva och vart, när möjligheterna hela tiden släcks ner. Ändå sägs det att vi idag har så mycket möjligheter att leva precis som vi vill, men det är ju ändå inom vissa gränser. Skolor och affärer läggs ner, kommunikationer som t.ex bussar slutar gå, postbilen slutar köra ut post, internet och telefon funkar inte.

Jag tycker det känns så lustigt att tänka på att allt det där jag nämnde ovan, förutom internet, fanns i Grundtjärn för 50 år sedan. Går utvecklingen verkligen framåt?

Jag vill så gärna vara positiv, men ibland blir jag bara så rädd att landsbygden ska försvinna helt och hållet. Man känner sig så maktlös ibland.

Också jag vill vara och är allt som oftast positiv, optimistisk om framtiden och fast i tron att ingen trend är så stark att den inte kan vändas av fria människor som kämpar tillsammans. Optimism får dock aldrig stå i vägen för realism. Vi måste se utvecklingen som den är för att kunna göra något åt den.

Å ena sidan gäller det att inse att samhällsservice följer människor, inte tvärtom. Buss, affär, post, skola, fotbollslag och internetanslutning uppstår för att människor bor på en plats. Det är inte tvärtom. Samma saker försvinner för att människorna försvinner. Inte heller detta fungerar tvärtom. Givetvis kan invändas och pekas på de många exempel där barnfamiljen flyttat från byn när skolan försvann. Skolans försvinnande beror ju dock på de många andra barnfamiljer som flyttat ut eller aldrig flyttat in, tidigare.

Ur detta resonemang kommer min starka tro på landsbygdsfrågorna ur ett utvecklingsperspektiv. Det handlar mindre om att bevara och mer om att bygga nytt. Mindre om att behålla Telias kopparnät och mer om att se till att hela landet får en godtagbar 4G-täckning för framtidens kommunikation. Mindre se till att Grundtjärns elva hushåll ligger still på samma nivå som idag och mer se till att dessa elva får sällskap av några till för att skapa en by och en bygd med den kritiska massa som krävs för att långsiktigt och hållbart garantera allt från vägunderhåll till postgång.

Vän av ordning inser nu att det jag beskriver ovan har med mer än politik att göra. Exakt. För att hela Sverige och hela Norrland ska blomstra kommer det inte räcka med en ännu bättre politik. Det har aldrig räckt med politik och kommer aldrig göra det. Det tyngsta lasset kommer alltid dras av en Jonna Jinton, en Markus Edlund, en Carolina Visser eller en Roberto Carvutto.

Med det inte sagt att politiken är oviktig. Min kanske viktigaste fråga i rollen som västernorrländsk riksdagsledamot är att driva på för att förutsättningarna till ett gott liv i hela länet och hela landet blir bättre. Detta gäller inte minst den digitala infrastrukturen.

Finge jag lägga endast en riksdagsmotion i år vore det denna: Digital infrastruktur. Jag är glad och stolt över att Centerpartiet fått igenom ordentliga och ökande satsningar på bredbandsutbyggnad i hela landet. Det engagemanget måste dock kompletteras med åtgärder för att förbättra mobiltele- och mobildatakapaciteten. I bygder så som Myckelgensjö ochGrundtjärn med omnejd, där det finns en företagaranda och unga människor som vill investera och satsa är det oacceptabelt om dessa ansträngningar omöjliggörs av att den grundläggande infrastrukturen saknas.

När kommer resultaten? frågar sig någon. Det undrar jag med, är väl det ärligaste svaret. Frågorna ägs i slutändan av nätägare så som Tele2, TeliaSonera, Telenor och 3. Politiken har dock styrmedel att ta till. När Post- och Telestyrelsen fördelar och förlänger licenser ställs krav på vilken täckning som ska erbjudas. Dessa krav måste skärpas ytterligare. Det borde också gå att hitta lösningar kring att olika nätägare samarbetar i vissa delar av vårt land. Tre nät som vardera erbjuder kass täckning i Grundtjärn är helt enkelt sämre än ett nät som gör det bra.

En riksdagsmotion i sig gör ingen skillnad. Lika lite som en ensam riksdagsledamot. Jag kan lova att jag fortsätter jobba med frågorna – flera initiativ på olika sätt är på gång (håll utkik!). Här gäller det dock att fler än Centerpartiet tar initiativ och driver på.

Slutligen: Var det bättre förr? Nej, det var det inte. Men framtiden kommer att bli ännu lite bättre, om vi fortsätter att jobba för detta.

AB Västernorrland

Idag är jag med och presenterar en satsning jag håller mycket varmt om hjärtat: AB Västernorrland (hemsidan ligger uppe inom kort).

AB Västernorrland är en tävling där fem lyckliga vinnare får varsitt aktiebolag med 50 000 kronor i eget kapital och ett coachingkit från LRF Konsult värt ca 35 000 kronor. Projektet finansieras av företag och organisationer med säte i eller koppling till länet. Dessa är Eurocon, Inlandsinnovation, Länsförsäkringar, Malux, Norrlandsfonden, Norrlandspojkarna, Nybergs, RPE, SCA och Statkraft. Allehanda Media och Mediehuset ST medverkar som mediapartners och LRF Konsult är partner för företagsutveckling.

Det var ungefär ett år sedan jag, inspirerad av den jämtländska förlagan till AB Västernorrland, började att kolla av intresset för att genomföra ett liknande projekt på vår sida länsgränsen. En efter en tackade de ovanstående finansiärerna ja och i slutet av våren var uppställningen klar.

Idag lanserar vi AB Västernorrland. Nästa hållpunkt är deadline för ansökningar som är 30 november. I slutet av januari kommer de mest lovande entreprenörerna att träffa juryn i Sundsvall. Juryn består av en representant per finansiär.

Projektet avslutas med ett heldagsevent på Hotell Höga Kusten fredagen den 22 februari. Alla medverkande, inklusive samtliga ansökanden, bjuds till en inspirerande dag då vinnarna presenteras. På plats kommer företagarorganisationer och andra vara representerade. Tanken med detta är att AB Västernorrland ska ge något för fler än enbart de fem vinnarna.

Politik handlar om mer än att tycka saker. Jag fortsätter driva debatt och lägga politiska förslag för att främja utveckling genom företagande men det känns mycket bra att kunna komplettera detta med konkret påverkan som ett projekt som detta innebär.