Idag på fullmäktige: Folkets Park

Folkets Park i Örnsköldsvik är en soppa. Miljonrullningen har pågått i 25 år. Om sossarna i Örnsköldsvik får bestämma kommer den fortsätta.

Här är ett exempel på ett tidigare avtal. Sedan dess har kommunen köpt fastigheten för 20 miljoner. Trots detta ska föreningen fortsatt få stöd.

Avtalet vi idag fattar beslut om spänner över hela tolv paragrafer och ger 1,1 miljoner årligen till sossarnas favoritförening. Dessa pengar får föreningen för att göra mest ingenting – utöver att tillhandahålla lokaler. Helt enkelt det syfte de redan har och ska klara på ”egen hand” (citattecken pga det kommer offentliga subventioner från andra håll), som den samlingslokalsförening de är.

Dagens debatt  blir spännande – spännande blir också att se hur många s-märkta ledamöter som kommer anmäla jäv.

Annonser

Konsten att gå i opposition mot sig själv

Efter mycket, mycket tjat från Alliansens håll ger nu sossarna med sig och inför LOV i ordinära boenden, dvs att Örnsköldsviks äldre kommer kunna välja utförare i hemtjänsten. Tro inget annat än att detta sker under stora våndor.

Talare efter talare från sossarna travar upp i talarstolen med utfall mot valfrihet:

Jag är inte helt förtjust i att tvingas välja elbolag och telebolag heller.

Jag tror inte på att förbättra kvalité genom konkurrens.

Ändå kommer man alltså rösta för det. Denna spontana partipiska som många socialdemokrater går runt och bär på är imponerande.

Nu pratar man om ”utvärderingar” och kontrollstationer om några år. Jo tjena. Ingen kommer mäkta med att rulla tillbaka valfriheten. Denna utveckling går enbart åt ett håll. Öppnar man upp för denna möjlighet för folk, går det enbart att fortsätta erbjuda möjligheten på fler och fler områden.

Låt mig bjuda på ett tips till valfrihetsbelackarna: Inrätta en egen enhet inom socialdemokratin, förslagsvis kallad NEJ, Nämnden för Eliminering av Jaget. Denna task force skulle kunna presentera listor på rekommenderade banker, elbolag, telebolag, tandläkare och liknande. Förslagsvis tar man den dyraste och/eller mest statliga enhet man kan hitta, så att alla känner sig hemma.

Faller detta förslag väl ut, tycker jag att man bygger på med frivillig extrabeskattning för alla som lider av jobbskatteavdraget. Pengarna skulle kunna användas till studieresor till Kuba och/eller Örnsköldsviks Arbetarkommun för landets SSU:are och Unga Örnar.

Under blossande röd retorik klubbar socialdemokraternas egna majoritet igenom ett liberalt förslag, härstammande från en omvald Alliansregering, som innebär mer makt till medborgarna. Fantastiskt.

Fullmäktigedag

Idag är det ännu ett sammanträde med Örnsköldsviks kommunfullmäktige. Man blir ju nästan mörkrädd när man tänker på hur många timmar som spenderats i dessa lokaler. Ändå fortsätter man. Det är ungefär som vedklyvning, man blir aldrig klar.

Idag ser jag fram emot ett relativt kort möte, även om man aldrig så noga kan veta hur ett möte ska gestalta sig. På agendan finns två punkter vi minoritetsåterremitterat vid tidigare sammanträden, bland dem nedläggningarna av Gottneskolan och Arnässkolan, samt satsningen på tillfälliga  jobb för unga (även benämnda julklappsjobben). Där är min bedömning att diskussionen redan avklarats, och att dagens hantering kommer gå ganska fort.

Det är dock en hel del ärenden på listan, bland andra en interpellationsdebatt om Sekab. Viss risk finns alltså för ett mått utdragenhet.

Presentation av ungdomsdialogen

Mötet idag inleddes med prisutdelning av MiljÖrnen – Örnsköldsviks kommun och Tidningen 7s miljöpris. Därefter tog ett gäng från kultur och fritidskontoret vid för att presentera Ungdomsdialogen. Presentationen var pimpad med hjälp av några gymnasieelever som tagits ”som gisslan”.

När detta projekt lanserades bloggade jag ganska kritiskt. Trots en trivsam och stundtals ganska rolig presentation måste jag säga att jag vidhåller min skepticism.

Några kärnbegrepp jag plitade ner från presentationen är open space som ska genomföras, arbetsgrupper som ska bildas, referensgrupper som tillsatts, en ny arena för påverkan benämnd Gateway, länssamverkan mellan kommuner, en webb-portal som ska byggas upp och sedan spridas genom marknadsföring. Lyssnande politiker efterfrågas.

Det ovanstående har gemensamt är att det kostar pengar. Det är en massa tjänstemän som ska avlönas, papper som ska vändas och kaffekoppar som ska drickas. Inget fel i detta, men det är hela tiden kommunen som ska göra det. Det är hela tiden på vuxenvärldens villkor.

Detta faktum är också den främsta anledningen till att jag tror att detta, liksom tidigare försök med ungdomsfullmäktigen och annat, kommer att fungera dåligt.

Istället för det man planerar bör man göra det jag, Centerpartiet och Alliansen tjatat om i åratal. Skapa bättre möjligheter för ungdomars engagemang på egna villkor. Detta främst genom bättre föreningsbidrag. Men så länge de som bestämmer på kommunen hellre själva vill bestämma hur de unga ska engagera sig, kommer man aldrig att prioritera föreningsbidragen före kommunens egna strukturer.

Det är synd, och det går ut över Örnsköldsviks unga.

Goda intentioner får inte rättfärdiga dåliga lösningar. Det är inte lätt för oppositionspolitiker att ifrågasätta satsningar som Ungdomsdialogen, Regnbågsveckan eller julklappsjobben. Men det måste göras.

Dubbla budskap om sponken

Nu ska vi ta Örnsköldsviks kommuns nya drogpolitiska program. Målsättningarna är höga. Alkoholdebuten ska ske vid 18 års ålder och narkotikan ska utrotas.

Gott så, men hur faen rimmar detta med att bränna iväg miljoners miljoner på Folkets Park årligen, vars verksamhet syftar till att kränga sprit en masse? Detta samtidigt som de redan magra bidragen till riktiga föreningar, med riktigt engagemang, minskas.

Kommunala äventyrsbad är ingen bra idé

Dagens interpellationsdebatt om handikappanpassningen i samband med Paradisbadets utbyggnad av sin relaxavdelning visar främst, med all tydlighet, en sak.

Kommunpolitiker ska inte driva äventyrsbad. Det blir ju en jäkla konstig ordning då vi här står och dividerar hur ett affärsmässigt drivet äventyrsbad ska utföra sin utbyggnad.

Skulle allt klappa ihop, får också skattebetalarna stå för notan. Sälj badet!