Helhetsgrepp efterlyses

Idag kom utredningsförslaget som innebär att Kustbevakningen i Härnösand centraliseras till Stockholm. I alla fall dess ledningsfunktioner, vilket handlar om drygt 30 anställda.

Det är knappast första gången statliga arbetstillfällen centraliseras bort från länet. Härnösand är särskilt hårt drabbat. Nu pratar Fred Nilsson om att göra ”allt i sin makt” för att stoppa förslaget. Även jag kommer garanterat få påtryckningar att göra detsamma.

Jag hör inte till de som tror att länets framtid ligger i offentlig sektor och dess jobb. Däremot är naturligtvis dessa jobb otroligt viktiga för en stad som Härnösand och, i synnerhet, för dem som har jobben ifråga.

Detta är som sagt knappast första gången ett dylikt besked kommer. Slag i slag centraliserar myndigheter sin verksamhet, vilket nästan alltid innebär att man drar ner i norr. Är det för mycket begärt att det från statens sida finns en helhetsbild över sina verksamheter? Långsiktighet i planeringen och klara spelregler för de kommuner och regioner som härbergerar verksamheterna?

Givetvis ska den skattefinansierade verksamheten skötas så effektivt det är möjligt. Jag vet inte bättre än Kustbevakningen hur Kustbevakningen ska sköta sin verksamhet. Det är inte minst olagligt att som politiker gå in och detaljstyra i myndigheters verksamhet.

Trots detta frågar jag mig om det inte finns en annan väg att gå för statens verksamheter. Stockholm, med sina prisnivåer på bland annat lokaler och arbetskraft, är näppeligen alltid den ultimata platsen att verka som myndighet.

Annonser

Viktigt regeringsbeslut idag

Om inget oväntat inträffar de närmaste timmarna kommer regeringen att föreslå Riksdagen att tillåta lättnader i strandskyddet mellan Höga Kustenbrons södra fäste upp till Nyland och vidare till Klockestrand längs norra strandkanten.

Härnösands och Kramfors kommuner kommer alltså kunna besluta om att tillåta bostäder för landsbygdsutveckling i områdena.

Idag gick jag upp tidigt (i mitt tycke, klockan sju…) och rafsade ihop ett pressmeddelande – bara för att se att Kramforscenterns Bertil Böhlin var snabbare – SR P4 lade upp nyheten strax före klockan sex. De har en detalj fel, och skriver/säger Sandöbron istället för Höga Kustenbron.

Man ska inte ropa hej innan allt är klart. Först ska regeringen faktiskt fatta beslutet – sen måste även Riksdagen godkänna det. Med tanke på det parlamentariska läget är inget klart förrän allt är klart.

Härnösand ryter till

Det landade just ett brev i mailboxen. Anders Gäfvert skickar å Härnösands vägnar ett brev till Rikskronofogde Eva Liedström Adler och vill ha dialog angående Kronofogdens planerade flytt från Härnösand till Sundsvall. Jag och några till fanns på sändlistan för kopior på brevet.

För mig är det grundläggande att statens verksamheter sker så effektivt, bra och billigt som möjligt. Detta står ibland mot en annan viktig aspekt, nämligen statlig service (och statliga jobb) i hela landet. En balansgång.

I detta fallet finns det all anledning till dialog och vidare undersökning. Enligt uppgift innebär flytten från Härnösand att myndighetens verksamhet blir dyrare. Kronofogden måste visa ödmjukhet och öppenhet i detta läge.

Maud i högform!

Sitter på Centerpartiet i Västernorrlands nomineringsstämma och mobilbloggar.

Just nu håller partiordförande Maud sitt anförande. Hon. Är. Grym.

Infrastruktur, rot- och rutavdrag, företagande och miljö. Maud berör det mesta och centerpartisterna i St Petrilogen i Härnösand är rejält taggade.

Efter lunch tar vi länsprogrammet och spikar listan. Spännande tider.

I Härnösand får alla betala politikernas facebooklek

Jag har i några tidigare inlägg hissat Härnösand. Kommunledningen har under mandatperioden genomfört många framsynta, kloka reformer.

För att åstadkomma någon form av balans, är det väl inte mer än rätt att härnösandarna får kritik när den är berättigad. Som idag. För nu verkar det som man lagt skattepengar på att lära politiskt engagerade att twittra och använda facebook. Vilket trams.

Härnösand – först in i framtiden!

Ovanstående, lite slitna klyscha passar idag bättre än någonsin.

För ingen kan ta ifrån Härnösandarna att de är etta i länet när det gäller att öppna upp och modernisera sin kommunala organisation. Tidigare har de infört utmaningsrätt för företag och föreningar, och nu öppnar de upp för valfrihet i hemtjänsten.

Heder åt residensstaden, som trots ett kärvt ekonomiskt läge och andra svårigheter fortsätter i sin strävan att modernisera och avsossefiera Härnösands kommunala organisation.

Det vore tråkigt om de ekonomiskt relativt sett mindre, men medialt sett stora, motgångar som drabbat Alliansen i Härnösand innebär att man tappar makten. Härnösands borgerliga gör ett gott jobb i att styra kommunen, och på sikt kommer stora vinningar i kvalité göras i verksamheten. Tack vare framsynta och modiga beslut.

Klockrent från Härnösand

Erik Hultin skriver mycket klokt om vår riksdag:

Jag vill anmäla en avvikande åsikt. Min åsikt baseras på dels personvalet och dels på hur vi isåfall skulle kunna förenkla hela den demokratiska proceduren.

Vad är det som får folk att kryssa en specifik kandidat på valsedeln? Att denne har uttalat med klar röst att denne ska vara röstboskap i Riksdagen? Att denne har fått ett officiellt OK-märke stämplat därbak av storebror, partiledningen? Att kandidaten har en trevlig nuna eller lider av vissa politiskt korrekta egenskaper? Skulle det kanske kunna bero på att kandidaten de facto har vågat lägga sig till med en egen politisk profil som ändå ligger någorlunda i linje med partilinjen?

För min del så vill jag gärna tro på det sistnämnda…

Läs och njut.

Härnösand – Först in i framtiden!

Residensstaden lever upp till sin gamla paroll. På vissa områden. Som första kommun i länet har man i alla fall fattat att det finns ett fenomen som heter bloggar, och att man har politiskt engagerade som använder sig av detta fenomen för att kommunicera sina tankar, åsikter och budskap.

Inte nog med det. Härnösands kommun fattar även att detta är något bra, och har därför tagit fram en egen variant av Centerbloggar.se, en sajt där man radar upp Härnösands politiska bloggar. Verkar vara lite väl misstänkt bra tajming att man drar igång detta just när kommunalrådet Jonny Lundin just fått rulle på bloggandet…

Spana in.

Hej då, kårtvånget

Kårobligatoriet avskaffas. Naturligtvis bra att Alliansen tar bort en sådan absurd regel. Mindre demokratiskt förfarande har man väl inte sett på området sedan LO kollektivanslöt sina medlemmar till Socialdemokratiska Arbetarepartiet.

[Paus för bloggens gråsosseläsare att stanna upp och tänka tillbaka på den gamla goda tiden]

Trots alla demokratiska och principiella invändningar mot det system som nu skrotas finns det de som sörjer. ”En katastrof för kåren” är ju onekligen ord och inga visor. Kåren på Mittuniversitetet i Härnösand med ordföranden Christine Vallin i spetsen verkar inte ha gott självförtroende. När studenterna inte tvingas betala utgår hon från att de heller inte gör det. Frågan är ju vad kåren fyller för funktion om ingen vill betala för den frivilligt?