Tack till Ånge

Sitter på tåget tillbaka till Stockholm och blickar tillbaka på en kanondag i Ånge, Medelpads västra utpost.

Dagen inleddes i stor stil med att jag fick åka med Veolias trevlige lokförare längst fram i ”cockpit” på vägen mellan Sundsvall och Ånge. Därefter följde fika på SV i Fränsta och ett studiebesök på Torps Vattenskärning AB. Härligt med driftiga entreprenörer.

På kvällen var det medlemsmöte och allmänt möte på Medborgarhuset. Bra och framåtsyftande diskussioner, fria från det gnäll som ibland uppstår då man diskuterar Norrlands- och landsbygdspolitik.

Nu sömn. Imorgon är det dags för en ny ”riksdagsvecka” med utskott, gruppmöten och annat roligt.

Annonser

Debut i kammaren

Sådärja,

Nu har jag levererat historiens första inlägg i kammaren av riksdagsledamot Emil Källström. Detta är vad jag sa:

Herr talman! ”Hela Sverige ska växa!” är Centerpartiets och Alliansens twist på den gamla devisen om att ”Hela Sverige ska leva”. Det är ett bra sätt att visa vad vi fokuserar på och vad som är vårt mål: Tillväxt och livskraft i hela landet. Som ett led i detta har vi i Centerpartiet drivit på för lägre skatter och enklare regler för landets företag. Någon måste skapa de jobb en arbetslinje kräver, och Centerpartiet tror att de nya jobben främst kommer i små och växande företag. Vi finns även med och tar initiativ till visioner som Matlandet Sverige, reformer som Landsbygdsprogrammet och investeringar så som det stora infrastrukturpaket som nu genomförs. Hellre förr än senare skulle jag personligen gärna se ytterligare investeringar i infrastruktur, ovanpå de som redan är beslutade.

Herr talman! Jag kan uppleva att IT-infrastrukturen får stå tillbaka i debatten, jämfört med till exempel väg och järnväg. Men lika viktigt som att människor och gods kan färdas i och utom landet, är det att idéer och kommunikation kan göra det. Åker jag bil mellan Örnsköldsvik och Sollefteå i Ångermanland kan man inte räkna antalet gånger mobilsamtalet bryts. Åker man från Ånge mot Jämtlands län, stannar till i Överturingen och vill MMS:a de vackra vyerna kan det ofta vara omöjligt till följd av dålig täckning. Jag har en god vän som är företagare i Myckelgensjö, en liten by sju mil väster om Örnsköldsvik. Han måste mer eller mindre stå uppe på lagårdstaket för att kunna skicka iväg ett sms. Godtagbart bredband är långt ifrån en självklarhet i hela landet, allra minst i Norrland. Detta är verkligheten i Sverige år 2010.

Ingen kommer att på marknadsmässiga villkor att sätta upp den mobilmast som krävs för att företagaren i Myckelgensjö ska kunna klättra ner från lagårdstaket. Här krävs samhälleliga eller statliga insatser.

Herr talman! Det är i ärlighetens namn inte helt lätt att kombinera värnandet av den liberala marknadsekonomi som gjorde och alltjämt gör Sverige rikt och att värna hela Sveriges möjlighet till utveckling, jobb och tillväxt. Vissa partier i denna kammare värnar det senare så mycket att man helt glömmer vad svenskt välstånd bygger på. Då hamnar man i lösningar så som ersättningsjobb och bidragspolitik. Det är en politik som snarare cementerar vissa delar av landet i utanförskap och underläge än att skapa förutsättningar för tillväxt och framgång i hela Sverige, det som politiken i alla fall i retoriken syftar till.

Godtagbar IT-infrastruktur, liksom annan infrastruktur, i hela landet är ett bra exempel på en modern, gynnsam politik för att Hela Sverige Ska Växa. Det handlar om likvärdiga spelregler i hela landet och är ett ansvar som staten måste ta.

Utveckling kan aldrig, som vissa här tror, orkestreras av staten eller framtvingas uppifrån. Det politiken måste syfta till är att ge folk och företagare de redskap och förutsättningar de behöver för att bli sin egen lyckas smed. Det har Alliansen börjat med, men Centerpartiet och jag vill gå längre.

Tack

”Ånges lösning stavas inte Centerpartiet”

Ovan står rubriken på en insändare som SSU i Västernorrland skriver. No shit, frestas jag säga. Även om vi råkar vara Europas rikaste parti, tror jag inte att Centerpartiet mäktar med att anställa de som nu varslas i Ånge.

Tur att vi har idéerna som kan få andra att agera nya arbetsgivare. Politiker och politiska partier ska jobba för att skapa förutsättningar för andra att göra saker.

I sossarnas värld är det dock politiker som luflandsätter jobb, ju statligare desto bättre, som är lösningen på Norrlands problem. Det de sysslar med är att cementera en offerroll som Norrland minst av allt är betjänt av.

Konstruktiva Dagbladet

Annika Kallin tycker inte att alla ska ”springa omkring och handla av varann”. Företagande är alltså inte lösningen på Ånges problem.

Frågan är vad, om inte företagande, som är det? Enligt Kallin är dock Ånge en bra bit på väg, nu när en socialdemokratisk riksdagsledamot kommer på besök. Det är till att ha förtroende för en oppositionspolitiker…

Jag tänker fortsätta att hävda att grundläggande livskraft, i Norrland och överallt annars, enbart kan skapas av företagande och innovation. Det gör jag även i den replik som Dagbladet kommer publicera inom kort.

Nu krävs krafttag i Ånge

Med anledning av dagens varsel på Posten Nordens enhet i Ånge går jag och Magdalena Flemström, oppositionsråd för Centerpartiet i Ånge.

PRESSMEDDELANDE

Magdalena Flemström (c) och Emil Källström (c): Nu krävs krafttag för Ånge

”Att Posten Norden väljer att lägga ner terminalen i Ånge är naturligtvis ett hårt slag för oss” säger Magdalena Flemström. ”Nu gäller det att vi är offensiva och satsar på nya jobb för Ångeborna.”

”Vi har goda erfarenheter av det varselarbete som har bedrivits runt om i landet under finanskrisen.  Landshövdingen i länet har det lokala och regionala ansvaret att kraftsamla i länet, men också att föra dialog med Regeringskansliet om det visar sig att det behövs extra insatser” säger Emil Källström, ny riksdagsledamot för Centerpartiet i Västernorrland. ”Jag har haft kontakt med Bo Källstrand idag. Länsstyrelsen är med på banan. De har redan kontaktat kommunen och andra aktörer för att se vad vi kan göra.”

”Nu är det också viktigt att vi i kommunen och länet snabbt koncentrerar resurserna och samlar lokala och regionala aktörer som exempelvis Arbetsförmedling, Almi, Komvux och näringsliv för att ta hand om de anställda och coachar till nya jobb” säger Magdalena Flemström. ”Självklart har också Posten ett ansvar för att avvecklingen sker på ett bra sätt för de anställda.”

”Det är viktigt att poängtera att framtiden för Ånge ligger i nya och växande företag.” säger Emil Källström. ”Där tillför nu regeringen två miljarder kronor i den nya fonden Inlandsinnovation för att stärka företagsamheten i Norrland.”

Kontakt:

Magdalena Flemström, 0732742034

Emil Källström, 0733 290 440