Sverige tar ansvar

Några av Europas vackrast formulerade ord är smeknamnet för Polens nationalsång, Än är Polen ej förlorat. Denna bitterljuva inledande strof betecknar polackernas ständiga kamp för sin framtid och frihet, mot mäktiga och bitvis totalitärt aggressiva grannar. Den säger också en del om vår strävan om att göra våra liv och samhällen bättre. Ofta, oftast, handlar liv, arbete och engagemang om att kavla upp ärmarna och lösa problem och situationer som dyker upp framför oss. De grandiosa framtidsplanerna får vänta, ty oftast har vi saker att fixa här och nu.

Flyktingkrisen som pågår är av historiska mått och är sannolikt vår generations största politiska utmaning. Det är vad folk pratar om kring fikaborden. Det finns en uppenbar förväntan att vi som bär politiskt förtroende samlar oss kring reformer som gör situationen bättre och mer hanterlig.

Jag är mycket glad över att Alliansen och regeringspartierna har kunnat göra upp om de förslag på migrations- och integrationsområdet som idag presenterats. Vi håller fast vid en god svensk tradition om att när stundens allvar så kräver samla oss och gemensamt ta ansvar.

De viktigaste beståndsdelarna i denna överenskommelse är att vi nu sänker trösklarna in på arbetsmarknaden. RUT-avdraget breddas med flyttjänster, IT-tjänster och trädgårdstjänster. Introduktionsjobben breddas på ett sätt så att vi släpper in småföretagen genom att slopa kravet på kollektivavtal. Detta är det enskilt viktigaste för att vi klarar integrationsutmaningen. Åratal av utanförskap är inte rätt väg in i det svenska samhället.

Vi ser också det resursbehov som krävs på kort sikt. 10 miljarder till kommunsektorn är ett rejält tillskott. Dessutom kommer resurserna till det civila samhället öka med 200 miljoner. Det är här och nu det behövs resurser för det inledande arbetet.

Visst finns det delar i uppgörelsen som Centerpartiet inte anser vara helt optimala. Alla vet att Centerpartiet inte drivit varken temporära uppehållstillstånd eller försörjningskrav för att människor ska kunna återförenas med sina närstående. Det är dock inget nytt att en kompromiss per definition innehåller saker man inte står bakom till 100 %. Vi har dock sett till att barn och barnfamiljer undantas.

I vissa situationer finns det ett starkt egenvärde i breda överenskommelser. Detta är en sådan. Vi ser en överenskommelse med lägre trösklar in på arbetsmarknaden, regelförenklingar på en rad områden och rejäla resurser till kommunerna som ska göra grovjobbet. Dagens besked består i mycket hög utsträckning av krav som Centerpartiet drivit under en lång tid.

Idag har Sveriges ansvarstagande partier enats kring konkreta punkter. Det har blivit verkstad. Ingen tror att detta slutgiltigt löser flyktingfrågan. Denna utmaning kommer att prägla svensk och europeisk politik under lång tid framöver. Det kommer dyka upp nya problem att lösas. Men än är ej Polen förlorat.

Annonser