Jobbförstörande åtgärder

”Jobben prioriterad fråga” var rubriken för dagen när de lokala socialdemokraterna igår presenterade sitt program för Västernorrland. Ironiskt. Det största frågetecknet med socialdemokraternas politik är tvärtom hur många jobb som försvinner.

Forskarna är osäkra på exakt hur många jobb som försvinner, finansdepartementet räknar med att nära 15000 jobb försvinner bara på socialdemokraternas höjning av arbetsgivaravgifterna för unga. Det finns dock ingen oberoende aktör som tror att en röd-grön regeringspolitik skulle minska arbetslösheten.

De nya jobben kommer i de små och växande företagen. De senaste decennierna har 4 av 5 nya jobb i näringslivet skapats i företag med mindre än femtio anställda. Att arbetslösheten ökar om man straffbeskattar dessa våra jobbskapare, det är ganska självklart.

Socialdemokraterna vill införa en norrlandsfientlig kilometerskatt. De vill höja arbetsgivaravgifterna. Fördubbla restaurangmomsen. Detta bromsar jobbskapandet och de stora förlorarna är Sveriges unga och den svenska landsbygden.

Till detta ska naturligtvis läggas alla de pålagor, skatter och regleringar som Mp och V, de tilltänkta regeringskollegorna, kommer vilja lägga på. Här kan man utan överord tala om dråpslag mot svensk företagsamhet.

Det finns goda saker i det förslag som S presenterade igår. Satsningarna på infrastruktur är helrätt och där tar Centerpartiet och regeringen redan steg i den riktningen. Sverigebygget handlar om ett rejält lyft i hela Sveriges infrastruktur och självklart ska bland annat Ostkustbanan vara först i kön och här gäller det att samarbeta över partigränser. Om detta finansieras med att höja skatten på de företag och jobb som bygger morgondagens välstånd och investeringar biter man sig dock rejält i svansen.

Annonser