Kryssa Emil

Jag vill fortsätta representera dig i riksdagen.

Västernorrland behöver fler jobb i nya och växande företag, en ordentlig miljöpolitik som tar tillvara
Norrlands möjligheter och rejäla infrastrukturinvesteringar i både vägar, järnvägar och bredband.

Centerpartiet står för en ambitiösare miljöpolitik. Vi har förslagen för de nya jobben och sätter spaden i marken för mer och bättre infrastruktur.

Jag är en aktiv och närvarande riksdagsledamot för Västernorrland. Det vill jag fortsätta vara. Det är bara möjligt med din röst och ditt kryss.

Annonser