Utanförskapets geografi

20140701-101539-36939273.jpg

Idag släpper Centerpartiet rapporten Utanförskapets geografi där vi beskriver en potential i hur 240 000 personer kan gå från utanförskap till arbete om landets alla kommuner uppnår sin fulla potential – om alla kommuner hade lika goda förutsättningar och arbetsmarknader som de bästa tio procenten inom respektive kategori kommuner.

I Västernorrland gäller följande:

Jobbpotential (årsarbetstillfällen)
Härnösand 823
Kramfors 844
Sollefteå 654
Sundsvall 3324
Timrå 673
Ånge 247
Örnsköldsvik 1454
Västernorrland 8019

För att realisera detta krävs både lokala, regionala och nationella insatser. När det gäller en av utanförskapsgrupperna, de så kallade NEETarna (Not in Employment, Education or Training) så är det uppsökande verksamhet som gäller för att få in dessa på väg mot arbete. Detta görs bäst lokalt. Centerpartiet presenterar dock idag en diger lista på reformförslag för fler jobb och minskat utanförskap.

Centerpartiets åtgärdslista

  • Banta åtgärder på arbetsförmedlingen med 3 miljarder kronor
  • Öppna för fler aktörer som alternativ till FAS3
  • Bredda YA-jobben så att de i första hand omfattar långtidsarbetslösa och på sikt nyanlända och småföretag utan kollektivavtal
  • Yterliggare sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 23 år
  • Sänkta arbetsgivaravgifter för små företag
  • Ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader
  • Ett reformerat lärlingssystem med lärlingslön enligt tysk modell
  • Trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens och med en högre a-kassa inledningsvis
  • Fler investeringar i järnvägar, vägar, enklare bostadsbyggande, bredband, och kommersiell service

Detta är precis vad länet och landet behöver. Mot detta står vänsterpartiernas ökade kostnader och regelkrångel för Sveriges jobbskapare. Det är detta vägval denna valrörelse handlar om.

Se rapporten i sin helhet här.

Annonser