Jag håller gränsen

Skit i det du

Inför riksdagsvalet 2014 kommer det finnas fler ”kandidatguider” – tester där du kan kolla vilka riksdagskandidater som tycker mest likt dig – än någonsin. Det är bra och belyser det viktiga faktumet att det är minst lika viktigt att kryssa rätt kandidat som att välja rätt parti. Baksidan för oss riksdagskandidater: Tusentals frågor att fylla i och kommentera varför man fyller i som man gör. Just nu är det ett jäkla kryssande, helt enkelt.

Idag var det dags för Aftonbladets enkät. Olika påståenden om jobb, skola och utrikespolitik ska rankas och tyckas till om. Inga konstigheter. Men så kommer den sista sidan, av vilken bilden ovan visar en skärmdump. Här handlar det plötsligt om att svara på frågor om rena lagbrott och djupt personliga frågor om ens religiösa tro. Jag väljer här att inte svara alls på ett större antal frågor. Skälen till detta är två.

Det är inte relevant för uppdraget om jag använde Napster som 12-åring. Dessa frågor har noll bäring på vilken politik man får om man sätter sitt kryss vid mitt namn på Västernorrlands centerlista. Någon kanske hävdar att svaren på dessa frågor visst ger någon djupare förståelse för mig som människa och mina bevekelsegrunder. Ett dylikt resonemang innebär dock ett skarpt sluttande plan. Var går gränsen? Bör jag redovisa för väljarna om jag varit otrogen eller blivit mobbad som barn?

Det höjer trösklarna till politiken. Säg att Aftonbladet får som de vill. Alla framtida riksdagskandidater förväntas av sig själva och andra redovisa varje snedsteg, varje missöde, varje ung-och-dum-situation. Detta kommer tusenfalt förvärra den utveckling mot supergroomade livstidspolitiker vi redan nu ser. Politiker blir en kast och ett livsval. Antingen är du en av de där politikerna eller en av väljarna, alla vi andra.

Jag ser mig själv som en öppen och tillgänglig företrädare för Centerpartiet och Västernorrland. Jag försöker ha god och ständig kontakt med väljarna – inte bara veckorna innan valet. Jag välkomnar granskning av förtroendevalda och vad vi faktiskt gör av det förtroende som givits oss. Detta är dock något helt annat, något jag inte tänker delta i.

Annonser