Seger för jobbskaparna

De nya jobben kommer i små och växande företag. För att ge arbete och chanser till fler är därför förbättringar och förenklingar till dessa jobbskapare helt nödvändigt.

Efter förra veckans jubelbesked om nya bredbandsmiljarder kommer Annie Lööf med ytterligare ett mycket positivt besked. På dagens DN Debatt beskriver centerledaren och näringsministern hur vi nu utvecklar ett bättre och mer verkningsfullt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Detta kommer att först och främst gynna landets småföretagare.

Träffade för några år sedan en företagare som sa att sjuklönekostnaderna är det värsta. Det är hart när omöjligt att planera för. Diskussionen handlade om vilka reformer och regelförenklingar som var de viktigaste för honom.

Nu blir det leverans på denna punkt som många med honom angett som den kanske högsta tröskeln för att anställa, eller anställa fler.

Centerpartiet driver också ett slopande av den andra sjuklöneveckan. Dels kan konstateras att den kampen fortsätter, men också att det vi idag presenterar faktiskt är bättre än ett slopande av andra veckan, eftersom småföretagare med detta förslag bara betalar ca 2 dagars sjuklön. Givet ett ansträngt ekonomiskt läge ger det vi idag presenterar betydligt mer pang för pengarna.

Centerpartiet har lyssnat på landets småföretagare och jobbskapare. Vi har jobbat hårt för detta i regeringsförhandlingarna och nu visar Annie Lööf återigen på leverans. En bra dag för oss som gillar nya jobb!>

Annonser