Nya bredbandsmiljarder!

Mitt första anförande i riksdagens kammare handlade om digital infrastruktur. Jag har år efter år lagt motioner om att förbättra både mobiltäckning och snabba på bredbandsutbyggnaden.

Anledningen till detta är mycket enkel. Den digitala infrastrukturen seglar snabbt upp som en av de kanske viktigaste faktorerna för utveckling och tillväxt. När den unga familjen tittar på hus eller lägenhet är tillgång till snabbt internet något av det första man tar reda på hur och om det fungerar. I en tid då allt mer av företagens affärer och betalningar går över internet är tillgång till den digitala gemenskapen livsnödvändigt.

Med bakgrund av detta är idag en glädjens dag. Idag presenterar näringsminister Annie Lööf en historiskt stor satsning på bredbandsutbyggnad. Det är en fördubbling av satsningarna i landsbygdsprogrammet det gäller. Förra programperiod, 2007-2014, låg bredbandssatsningarna på 1,6 miljarder. Nu mer än dubblas detta till 3,25 miljarder för den period som nu startas.

När man är ute bland de bredbandsföreningar som nu ploppar upp som svampar runtom i landet vet man att detta är mycket välkomna pengar. Stora delar av landsbygden ser idag mer eller mindre ut som ett bäverbo efter alla grävningsarbeten. Det är dock fortfarande många vita fläckar som måste fyllas i. Det är precis därför Centerpartiet prioriterar och driver igenom denna satsning.

Mer information finns här och så småningom här.

Annonser