Jubel: Mobiltäckningen blir bättre i hela landet

De gånger jag får frågan om den enskilt viktigaste faktorn för utveckling i hela landet (ja, jag får det frågan ibland…) svarar jag alltid IT-infrastruktur.

Tala med vilken mäklare som helst. När den unga familjen  tittar på hus eller lägenhet är det första man gör att dra upp telefonen och kolla vilken täckning det är. Bristfällig eller obefintlig täckning innebär bristfälliga eller obefintliga chanser till fastighetsaffär. I takt med att vi lever en större del av våra liv på och med hjälp av internet blir ett digitalt utanförskap än mer exkluderande. Fler och fler saker, bilar, hushållsapparater, you name it, kommer vara uppkopplade – Ericsson talar om att nästa generations mobilnät måste klara av 500 miljarder uppkopplade prylar worldwide.

Denna utveckling är givetvis positiv. Den nya tekniken löser vardagsproblem på vardagsproblem och gör våra liv rikare. Den kräver dock en viktig sak: Uppkoppling. Vi måste fortsätta gräva ner fibernät och vi måste fortsätta att utveckla mobiltäckning och mobildata. 

När det gäller mobiltäckningen görs miljardinvesteringar av operatörerna. Sverige har ett av världens bästa och mest heltäckande mobilnät. Här finns en viktig balansgång för politiken. Från riksdag och regering ska vi vara en pådrivande kraft för att en bättre täckning når fler, men vi får inte blanda oss i så mycket att de marknadskrafter som nu miljardinvesterar sätts ur spel. Det viktigaste vi kan och ska göra är att se till att operatörerna har de bästa förutsättningar att erbjuda den täckning som krävs.

Idag skriver IT- och energiminister Anna-Karin Hatt på DN Debatt om just detta. Om  tre år frigörs ytterligare utrymme när digitalteve får maka sig på 700 mhz-bandet. Resultatet:

Just därför har Alliansregeringen nu beslutat om att från och med den 1 april 2017 frigöra 700 MHz-bandet för mobilt bredband och mobiltelefoni. Det frekvensbandet, som i dag används för marksänd digital-tv, har nämligen samma goda egenskaper som 800 MHz-bandet [ som Centerpartiet redan 2007 öppnade upp för 4G-täckning] vilket gör att det kan användas för att täcka stora och glesa delar av landet med riktigt bra mobilt bredband och bra mobiltelefoni. Dagens regeringsbeslut innebär att regeringen tydliggör att sändningsutrymmet på 694–790 MHz till och med den 31 mars kommer att fortsätta användas för tillståndspliktiga tv-sändningar. Därefter kommer det utrymmet att öronmärkas för mobilt bredband och mobiltelefoni. Tack vare det gör vi det möjligt att mycket kraftfullt bygga ut mobilnäten i Sverige så att vi kan förse hela landet, också landsbygden, med snabbt mobilt bredband och bra mobiltelefoni.

Detta är en glädjens dag för alla oss som driver denna fråga. Åtgärder så som denna handlar om resultat, på riktigt, runt om i landet. 

Annonser