Utkvittad

Idag skriver Dagbladet om länets riksdagsledamöters närvaro vid riksdagens voteringar. Det visar sig att jag är den av länets ledamöter som är utkvittad oftast.

Voteringarna är helt enkelt när vi röstar. En till två gånger i veckan, oftast onsdagar och torsdagar, sitter vi på våra platser i kammaren och röstar om propositioner och motioner. Stiftar lag och antar budget. Detta är givetvis själva kärnan i riksdagsuppdraget och förtjänar därför att kommenteras lite extra.

Kvittningssystemet bygger på att när en ledamot från regeringssidan är frånvarande så avstår en oppositionsledamot från att delta i voteringen. Riksdagsledamöter ska exempelvis kunna vara på FN-uppdrag i New York eller vara sjuka utan att detta påverkar riksdagsmajoriteten. Kvittningssystemet är ett gentlemen’s agreement och är inte nedskrivet någonstans. Den som avgör om en ledamot har starka skäl nog att vara utkvittad är respektive partis kvittningsperson.

I mitt fall har jag varit utkvittad vid resor, möten som anses extra viktiga för riksdagen eller partiet och helt enkelt när någon socialdemokrat, miljöpartist eller vänsterpartist varit borta och jag blivit den som avstått för att upprätthålla balansen. Sverigedemokraterna är inte med i kvittningssystemet eftersom de rödgröna inte anser att de ingår i oppositionen.

Det är med stolthet jag går in i kammaren när det är dags för votering. Att vara en del av Sveriges högsta beslutande församling är hedrande, spännande och riktigt häftigt. Riksdagsuppdraget för dock med sig andra möjligheter och sammanhang som också de är viktiga att ta del av. Ibland krockar de tu. I mitt fall – ungefär – 17,29 % av gångerna…

Annonser