Ett landsbygdspaket i motionstider

Nu pågår riksdagens allmänna motionstid där ledamöterna är fria att lägga egna förslag. Idag har LRF Västernorrland öppet hus i sina nya lokaler i centrala Kramfors. Jag utnyttjar dessa två faktum och presenterar idag ett landsbygdspaket med ett antal av de motioner jag tänker lägga i höst.

För att åstadkomma utveckling och tillväxt i hela landet ligger det viktigaste utanför politiken. Det är folk, föreningar och företag som skapar goda samhällen. Politikens uppgift är att ge bästa förutsättningar för detta. De punkter jag listar nedan, var och en med en riksdagsmotion bakom, syftar till att ge ytterligare växtkraft i hela landet.

  • Digital infrastruktur

Den enskilt viktigaste framtidsfrågan. Moderna människor lever en allt större del av sina liv på och genom internet och bygder och samhällen som vill se utveckling måste vara en del av den digitala gemenskapen. Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder men mer måste till. Den fiberutbyggnad som pågår i stad och land måste fortsätta och mobiltäckningen för tal och data måste bli bättre. Här gäller det att jobba smart med marknadens aktörer för bästa resultat. Regeringens bredbandsmiljarder måste följas av flera.

  • Decentraliserad skatt på energiproduktion

Norrland upplever idag en regional orättvisa när stora värden från inte minst vatten- och alltmer vindkraft beskattas utan att den lokala och regionala nivån får sin del. Centerpartiets beslut på stämman i Karlstad, där vi vill se att dessa skattebaser regionaliseras – precis som fastighetsskatten på egnahem – måste genomföras.

  • Enskilda vägar

Dessa Sveriges livsnerver har under alliansregeringen fått betydligt mer stöd. Det är klok politik. De enskilda vägarna står för många av de transporter som bygger Sveriges välstånd. Många markägare upplever en orättvisa i tunga beting för att hålla vägarna körbara. Dessa måste känna ett ökande stöd för den stora samhällsinsats de utför.

  • Strandskydd

För många ligger drömboendet – faktorn som skulle få dem att flytta till Ångermanland – vid vattnet. I våra bygder har vi i många fall miltals stränder per person. Trängsel är ingen begränsande faktor. Därför ska vi självklart vara mer generösa i tillåtande av strandnära byggande. I grunden bör dessa beslut ligga på kommunal nivå. Lokala förtroendevalda är mogna att bestämma vart det är lämpligt att bygga.

  • Regelförenkling i det gröna näringslivet

Av Sveriges alla överreglerade branscher ligger sannolikt det gröna näringslivet, med bland annat bönder och livsmedelsproducenter, sannolikt i särklass. I många fall upplever sig landsbygdens kombinationsföretagare i en perfekt storm av den totala bördan av de olika regelverk  som gäller i de olika branscher man verkar i. Annie Lööf och Eskil Erlandssons regelförenklingsarbete måste fortsätta och de måste framförallt få ökat stöd från övriga departement och myndigheter. Långt ifrån alla delar av statsapparaten har regelförenkling och regelförbättring i främsta rummet. Här finns skäl att hoppas i och med den ”bondeutredning” som nu börjat arbeta för att stärka näringens konkurrenskraft.

  • Gårdsförsäljning

Vill man att hela landet ska växa måste man släppa fram de branscher och verksamheter som faktiskt gör det. Runtom i landet växer mikrobryggerier, destillerier och vingårdar upp som svampar ur jorden. I länet har varumärken som Box Whisky och Hernö Gin redan nått internationell renommé. För att utveckla sina verksamheter som besöksmål och ge förutsättningar att anställa fler lokalt vore ett upplägg där gårdsförsäljning, begränsad försäljning av alkoholhaltiga drycker vid produktionsstället, värdefullt. I denna fråga har Centerpartiet varit tydligt men vi har ännu inte fått med våra regeringskamrater på detta. Kampen fortsätter.

– – –

Dessa är några av alla de viktiga frågor jag tror skulle förbättra livskraften på landsbygden och därmed bidra till hela landets utveckling. Summan av Sveriges tillväxt är summan av dess regioners tillväxt. För mig som centerpartist fortsätter kampen för goda villkor för våra samhällsbyggare – folk, föreningar och företag.

Annonser