Kom igen då!

Veckans lördagskrönika i ångermanlandstidningarna handlar om sommarens tillströmning av nya landsbygdspartier…

Kom igen då!

Den svenska politiska sommaren 2013 har varit landsbygdens. Miljöpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har alla hävdat att de nu ska bli ”landsbygdspartier”. I åtminstone Socialdemokraternas fall verkar det inte handla så mycket om omsorg om själva landsbygden. Istället handlar det, medger man helt öppet, om taktik för att vinna centerväljare.

I grunden är det naturligtvis positivt att fler partier tar sig an landsbygdsfrågorna. Alla riktigt viktiga politikområden har ett gemensamt: De prioriteras och behandlas seriöst – om än med olika resultat – av samtliga partier. Landsbygdsfrågorna är ännu inte med i den ligan. Fortfarande finns partier som överhuvudtaget inte befattar sig med frågor som gäller utveckling i hela landet. Utöver dessa finns partier som säger sig prioritera detta men som i praktiken inte bryr sig. Förhoppningsvis kan detta skifte i opinionen ge ytterligare styrka till oss som driver en politik för hela landet.

Man blir dock betänksam när det gäller några av de ovan nämnda partierna. Snacket går men när det kommer till verkstad händer ingenting. När det gäller att infrastruktursatsningar ska nå hela landet, att säkra bredband och mobiltäckning för fler än idag och att se till att det landsbygdsprogram som garanterar öppna marker, svensk miljövänlig mat och en renare Östersjö, då står Centerpartiet som ensam försvarare av detta i riksdag och regering. Vi lyckas visserligen ganska bra. Ingen regering har satsat så mycket på digital infrastruktur som denna. När vi fördelade forskningsmedel i våras var alla svenska lärosäten vinnare, stora som små. Kampen hade dock varit oändligt mycket lättare och resultaten troligtvis ännu bättre om fler tog med sig retoriken till förhandlingsbordet.

När det gäller oppositionssidan blir man ännu mer bekymrad. Den socialdemokrati som nu säger sig försöka bli landsbygdens vän gick så sent som i våras genom sin ekonomiskpolitiske talesperson ut och ville ensidigt halvera det svenska landsbygdsprogrammet. Man skäms inte för att i budget efter budget finansiera sina utgiftsökningar med en kilometerskatt för tung trafik. Ingenting kan väl vara så landsbygdsfientligt som en skatt på avstånd! Därutöver ser vi de vanliga skattehöjningarna på företagande.

Det senare är kanske mest allvarligt. Grunden i all samhällsutveckling och därmed landsbygdsutveckling är goda villkor för nya och växande företag. De senaste tjugo åren har fyra av fem nya arbeten skapats i små och medelstora företag. Har man den bästa politiken för att värna företagandet, digitalisera hela Sverige och se till att infrastruktursatsningarna kommer alla till del så har man också den bästa politiken för landsbygdens väl.

Till er som nu säger er vilja främja hela landets utveckling: Kom igen då! Visa i praktisk mening att ni vill prioritera detta vid förhandlingsbord och i skuggmotioner. Jag tror det när jag ser det.

Emil Källström

Annonser