Gräsrotskapitalism

Dessa rader skrivs på Lokalekonomidagarna i Docksta, där jag i eftermiddag ska medverka och tala om finansiering för företagande och utveckling.

Föreläsarna under dagen belyser olika former av lokal utveckling genom företagande och entreprenörskap och inte minst finansiering av densamma. Även om ingen nämner ordet ännu är det vi talar om inget annat än gräsrotskapitalism.

Kapitalisten måste genomgå samma förändring som entreprenören. Ordet entreprenör eller företagare har i Sverige gått från att vara sedd som en potentiell skurk och fifflare till att vara samhällets stöttepelare. Till och med det gamla kommunistpartiet tävlar idag om att vara småföretagarens bästa vän. Att slänga sig med misstänkliggörande eller ren fientlighet mot kapitalisten, den eller de som investerar i samma företagsamhet, är dock fortfarande vanligt. Kapitalisten måste liksom entreprenören bli en svensk hjälte.

Folk med pengar finns det alltid. Lyckosamma företagare, glada lottovinnare och välfyllda skogskonton finns det runtom i landet. Problemet är att få pengarna att jobba. I högskattesamhället Sverige finns det gott om mekanismer som höjer trösklarna och gör det dyrare och svårare att investera i nya och växande företag. Som tur är görs det nu en del för att stimulera nyinvesteringar.

I år kommer det nya investeraravdraget att gälla. Avdraget är ett resultat av mångas hårda arbete och syftar till att få fler att agera gräsrotskapitalister. Den som investerar i ett nystartat aktiebolag eller som deltar i en nyemission kommer att kunna dra av delar av investeringen på skatten. Investeraravdraget sänker trösklarna för att investera.

En av de första motionerna jag lade som ny riksdagsledamot var att tillskapa lokala utvecklingsbolag enligt Trångsviksmodellen. Tanken att växla upp lokalt kapital och privata investeringar. Nu möjliggörs detta, med benämningen tillväxtkassor, runtom i landet. I norra Sverige är det Ekonord och Inlandsinnovation som tillsammans är med och gör verklighet av lokala tillväxtkassor som verkar enligt kyrktornsprincipen. Företagare och folk som vill investera pengar i nyföretagande på bygden får nya verktyg och möjligheter att göra detta.

Gräsrotskapitalism.

Annonser