Glädjande Norgehistoria

Dagens bästa nyhet bjuder våra kusiner i väst på. Norge elektrifierar Meråkerbanan och öppnar därmed för direkttåg mellan till exempel Sundsvall och Trondheim.

Detta innebär en fantastisk möjlighet för samverkan mellan norra Sverige och norra Norge. I Trondheim har vi en expansiv, kraftfull universitetsstad. Möjligheterna till affärer över gränsen är stora.

När nu norrmännen levererar denna viktiga satsning måste vi också agera. Jag vill se starkare samarbete mellan Mittuniversitetet och NTNU i Trondheim. Svenska företag och svensk arbetskraft finns redan på plats i Norge, men det kan också det utvecklas. Vi borde också titta med nya ögon på den svenska delen av järnvägen. Sträckan mellan Ånge och Sundsvall är inte rolig…

Botniabanans effekter för integrationen mellan Umeå och Örnsköldsvik visar tydligt hur kraftfullt en investering i infrastruktur kan verka för pendling, studier och annat. Även om avståndet till Trondheim är större och karaktären på samarbetet kommer vara en annan finns det stora möjligheter runt hörnet.

Tack Norge!

Annonser