Stoppa månadsrapporteringen!

En bärande tanke i Centerpartiets och regeringens politik är att det ska bli enklare, roligare och lönsammare att driva företag i Sverige. Detta är viktigt för att det är nya och växande företag som driver allt vad förnyelse, utveckling och jobb heter. Det är också därför jag har tagit initiativ till AB Västernorrland.

Just nu pågår något som helt och hållet motverkar arbetet för förenklat företagande. Det handlar om att alla företag månadsvis ska rapportera in en rad uppgifter till Skatteverket, uppgifter som idag lämnas in årsvis. Tänk vilken extra administrativ börda för många småföretagare som inte har automatiserade system och personal för dessa sysslor.

Centerpartiet är självklart mot denna försämring (Annie Lööf, Per Åsling). Vi kan acceptera att det införs i byggbranschen, där fack och arbetsgivare själva efterfrågar detta. Där får det dock vara stopp. 

I gårdagens Dagens Industri (2013-03-12) var Socialdemokraternas skattepolitiska talesperson Leif Jakobsson ute och krävde att månadsrapporteringen ska gälla alla företag i alla branscher. Det han kräver är i klartext ökat regelkrångel i miljardklassen. Från övriga partier har det hittills varit ganska tyst.

Var Centerpartiet står vet vi. Socialdemokraterna har även de varit tydliga – även om de landat i fel slutsats. Några frågor måste nu ställas:

  • Hur kan Socialdemokraterna driva på för dessa nya pålagor för småföretagen?
  • Vad säger övriga partier? Tänker de stötta C eller S i denna fråga?

Denna fråga visar med tydlighet hur frustrerande det ibland är att arbeta med förenklingar för företagare och ett bättre företagsklimat. Entreprenörer hävdar inte sällan att de inte märker av några förbättringar. Även om siffrorna talar sitt tydliga språk – regelbördan har minskat för svenska företagare – är detta en naturlig reaktion. Det är sällan man gläds åt att en regel som inte omfattar en själv försvinner. 

Det man heller inte ser är alla de nya regler som inte kommer på plats, men som hade kunnat göra det. Uppfinningsrikedomen i den svenska offentliga sektorn är oändlig när det gäller nya kontroller, nya regler och nya föreskrifter.

Nu gäller det dock månadsrapporteringen. Här är inga beslut fattade och fortfarande kan vi som vill att det ska bli enklare och billigare med företagande gå segrande ur striden. För att det ska ske måste vi dock bygga upp ett tryck. Detta är ingenting Centerpartiet klarar ensamt.

Annonser