Var det bättre förr?

Jonna Jinton strikes again. Bloggerskan som betytt mer för bilden av landsbygden än drygt 20 år av Hela Sverige Ska Leva skrev igår en bitterljuv text om möjligheterna till ett liv på landet i ljuset av krympande samhällsservice – för dagen exemplifierat med Telias nedmontering av det fasta telefonnätet.

Men som det är just nu blir det allt svårare får oss att kunna välja hur vi vill leva och vart, när möjligheterna hela tiden släcks ner. Ändå sägs det att vi idag har så mycket möjligheter att leva precis som vi vill, men det är ju ändå inom vissa gränser. Skolor och affärer läggs ner, kommunikationer som t.ex bussar slutar gå, postbilen slutar köra ut post, internet och telefon funkar inte.

Jag tycker det känns så lustigt att tänka på att allt det där jag nämnde ovan, förutom internet, fanns i Grundtjärn för 50 år sedan. Går utvecklingen verkligen framåt?

Jag vill så gärna vara positiv, men ibland blir jag bara så rädd att landsbygden ska försvinna helt och hållet. Man känner sig så maktlös ibland.

Också jag vill vara och är allt som oftast positiv, optimistisk om framtiden och fast i tron att ingen trend är så stark att den inte kan vändas av fria människor som kämpar tillsammans. Optimism får dock aldrig stå i vägen för realism. Vi måste se utvecklingen som den är för att kunna göra något åt den.

Å ena sidan gäller det att inse att samhällsservice följer människor, inte tvärtom. Buss, affär, post, skola, fotbollslag och internetanslutning uppstår för att människor bor på en plats. Det är inte tvärtom. Samma saker försvinner för att människorna försvinner. Inte heller detta fungerar tvärtom. Givetvis kan invändas och pekas på de många exempel där barnfamiljen flyttat från byn när skolan försvann. Skolans försvinnande beror ju dock på de många andra barnfamiljer som flyttat ut eller aldrig flyttat in, tidigare.

Ur detta resonemang kommer min starka tro på landsbygdsfrågorna ur ett utvecklingsperspektiv. Det handlar mindre om att bevara och mer om att bygga nytt. Mindre om att behålla Telias kopparnät och mer om att se till att hela landet får en godtagbar 4G-täckning för framtidens kommunikation. Mindre se till att Grundtjärns elva hushåll ligger still på samma nivå som idag och mer se till att dessa elva får sällskap av några till för att skapa en by och en bygd med den kritiska massa som krävs för att långsiktigt och hållbart garantera allt från vägunderhåll till postgång.

Vän av ordning inser nu att det jag beskriver ovan har med mer än politik att göra. Exakt. För att hela Sverige och hela Norrland ska blomstra kommer det inte räcka med en ännu bättre politik. Det har aldrig räckt med politik och kommer aldrig göra det. Det tyngsta lasset kommer alltid dras av en Jonna Jinton, en Markus Edlund, en Carolina Visser eller en Roberto Carvutto.

Med det inte sagt att politiken är oviktig. Min kanske viktigaste fråga i rollen som västernorrländsk riksdagsledamot är att driva på för att förutsättningarna till ett gott liv i hela länet och hela landet blir bättre. Detta gäller inte minst den digitala infrastrukturen.

Finge jag lägga endast en riksdagsmotion i år vore det denna: Digital infrastruktur. Jag är glad och stolt över att Centerpartiet fått igenom ordentliga och ökande satsningar på bredbandsutbyggnad i hela landet. Det engagemanget måste dock kompletteras med åtgärder för att förbättra mobiltele- och mobildatakapaciteten. I bygder så som Myckelgensjö ochGrundtjärn med omnejd, där det finns en företagaranda och unga människor som vill investera och satsa är det oacceptabelt om dessa ansträngningar omöjliggörs av att den grundläggande infrastrukturen saknas.

När kommer resultaten? frågar sig någon. Det undrar jag med, är väl det ärligaste svaret. Frågorna ägs i slutändan av nätägare så som Tele2, TeliaSonera, Telenor och 3. Politiken har dock styrmedel att ta till. När Post- och Telestyrelsen fördelar och förlänger licenser ställs krav på vilken täckning som ska erbjudas. Dessa krav måste skärpas ytterligare. Det borde också gå att hitta lösningar kring att olika nätägare samarbetar i vissa delar av vårt land. Tre nät som vardera erbjuder kass täckning i Grundtjärn är helt enkelt sämre än ett nät som gör det bra.

En riksdagsmotion i sig gör ingen skillnad. Lika lite som en ensam riksdagsledamot. Jag kan lova att jag fortsätter jobba med frågorna – flera initiativ på olika sätt är på gång (håll utkik!). Här gäller det dock att fler än Centerpartiet tar initiativ och driver på.

Slutligen: Var det bättre förr? Nej, det var det inte. Men framtiden kommer att bli ännu lite bättre, om vi fortsätter att jobba för detta.

Annonser

2 thoughts on “Var det bättre förr?

  1. ”Också jag vill vara och är allt som oftast positiv, optimistisk om framtiden och fast i tron att ingen trend är så stark att den inte kan vändas av fria människor som kämpar tillsammans. Optimism får dock aldrig stå i vägen för realism. Vi måste se utvecklingen som den är för att kunna göra något åt den.”

    Så länge som världen och alla världens alla länder styrs pyramidiskt ekonomiskt = vanstyrs – så tror jag att Wi bara inbillar oss att Wi är fria. Men numera så finns lösningen på det – som jag ser det = ”Vita Skolans nationalekonomi”.

    I o f s så kan jag ha fel i detta – men det ”vet” jag att jag ej har.

Kommentarer inaktiverade.