Dags för studiebesök till Skellefteå

Veckans lördagskrönika i Ångermanlandstidningarna:

Dags för studiebesök till Skellefteå

Människor är en bygds viktigaste naturresurs. Detta gäller inte minst unga människor – de som bygger framtiden och är garanten för att en nästa generation ser dagens ljus. För att locka unga människor att komma och stanna är utbildningsplatser och forskningsresurser en viktig ingrediens eftersom det skapar jobb och utveckling idag och för framtida segrar.

Lyckligtvis klarar Sverige att bibehålla och förstärka satsningarna på utbildning och forskning trots den kärva konjunkturen. För närområdet talar sifforna sitt tydliga språk. I regeringens budgetproposition för år 2013 får Mittuniversitetet en förstärkning på drygt åtta miljoner kronor jämfört med tidigare prognoser. Torsdagens presentation av de kommande årens forsknings- och innovationspolitik gav glädjande besked med en höjning av forskningsanslaget på sju miljoner kronor. För Umeå Universitet är motsvarande siffror en höjning med totalt nära 60 miljoner kronor.

Utöver detta gör regeringen riktade satsningar på strategiska innovationsområden och en rejäl pott som fördelas utifrån hur lärosätena arbetar med samverkan med näringsliv och omgivande samhälle. Rejäla satsningar görs för forskning riktad mot skogssektorn och utveckling av träråvaran och gruv- och mineralforskning. Här har regionens akademi och näringsliv styrkeområden och har stora möjligheter att stå som vinnare när dessa pengar ska fördelas.

Trots dessa satsningar finns stora moln på den ångermanländska himlen. I Härnösand finns oro över Mittuniversitetets framtid och i Örnsköldsvik minskar Umeå Universitet antalet utbildningsplatser. Detta är oroväckande och rent ut sagt det sista vi behöver.

En viktig grundbult i en klok och modern högskolepolitik är att värna den akademiska friheten. Det är lärosätenas ledningar och styrelser som är bäst skickade att fatta beslut kring utbildningens och forskningens framtid. Detta måste varje kommunledning med ambition att leda en lärdomsstad förstå. Samarbetet mellan universiteten, kommunen och det omgivande samhället måste vara så bra att lärosätena inte i sin vildaste fantasi skulle vilja dra ner eller lämna. Här finns också goda exempel att peka på.

Skellefteå har med ena foten i Luleå Tekniska Universitet och andra foten i Umeå Universitet har klivit fram som en liten men expansiv utbildningsort. Långt över 1000 studenter är inskrivna vid Campus Skellefteå, distansstudenter oräknade. Studentlivet är relativt livligt och inslaget av unga människor i stadslivet är påtagligt. En viktig framgångsfaktor är samarbetet med näringslivet, inte minst kopplat till träteknik. Det är dags för kommunledningarna att avlägga studiebesök till Skellefteå.

Emil Källström

Annonser