Tio punkter för Norrlands utveckling

Idag genomförs en landsbygdskonferens i Örnsköldsviks kommun. Jag medverkar tillsammans med Jonna Jinton som en av talarna. I samband med konferensen passar jag och Centerpartiet på att släppa tio punkter för Norrlands utveckling.

Tio punkter för Norrlands utveckling

 1. Den digitala infrastrukturen är den kanske mest avgörande framtidsfrågan för norra Sverige. Regeringens bredbandsstrategi där det slås fast att minst 90 % av befolkningen ska nås av en täckning på minst 100 Mbit/s måste genomföras. Kraven på mobiltäckning och mobildatatrafik måste skärpas. Folk och företag ska kunna vara uppkopplade där de bor och verkar.
 1. Skolan är den främsta symbolen för framtidstro och utveckling. Vi måste eftersträva att bevara och utveckla skolor både i stad och på landsbygd. När kommunala skolor hotas av nedläggning ska föräldrakooperativ och andra aktörer ges de bästa föutsättningar att driva verksamheten vidare.
 1. Norrland behöver en robust infrastruktur. Satsa på väg och järnväg som skapar regionförstoring och ett hållbart transportsystem för människor och varor. Här är underhållet livsviktigt – vägarna ska vara farbara året om.
 1. I Norrland har vi med vår havskust, våra många sjöar och våra vattendrag möjligheter att skapa boendemiljöer i världsklass. Strandskyddslagen har ändrats för att öppna upp för mer strandnära boende. Trots detta är det fortfarande ofta för svårt att bygga vid vatten. Ge länsstyrelserna klara riktlinjer att verka för standnära byggande. Räcker inte detta – ändra lagen igen.
 1. Norrland behöver bilen och lastbilen. Jaga utsläppen – inte bilisterna. Sverige har tuffa mål för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. För att nå dit behöver vi så kallade bonus-malussystem som gynnar miljövänliga fordon och straffar miljödåliga vid nyinköp. Utvecklingen av nya bränsle måste prioriteras. Det måste dock vara slut på vänsterpartiernas tal om Norrlands- och landsbygdsfientliga kilometerskatter och lastbilsskatter där avståndet, inte utsläppen, ska beskattas.
 1. Skapa förutsättningar för utvecklad högre utbildning i hela landet. Se kraften i den nya tekniken och distansundervisningen. Premiera lärosätenas uppdrag till samverkan med det övriga samhället. Högskolor och universitet ska fungera som motorer för lokal, regional och nationell utveckling.
 1. Fortsätt förenkla för företagandet. Företagens regel- och skattebörda måste minska för att släppa lös utvecklingskraften i Sverige och Norrland. Reformer som lägre arbetsgivaravgifter och minskat sjuklöneansvar måste prioriteras. Regelkrångel är något som inte minst hemsöker de gröna näringarna. Jordbruket och matförädlingen måste ges bättre villkor att utvecklas. Målbilden bör vara minst en bättre restaurang med lokala produkter i varje bygd! Tillåt gårdsförsäljning av alkohol.
 1. Garantera en grundläggande service i hela landet. Stat, landsting och kommun måste samverka för att se till att alla delar av landet kan ta del av den samhällsservice vi tar för given. Butiker, bymackar och andra servicepunkter ska ges goda förutsättningar att vara kvar och utvecklas.
 1. Norrland behöver ett visionärt projekt att samla framtidssatsningarna kring. Kraftsamla för att arrangera ett norrländskt Vinter-OS. Detta blir ett gemensamt projekt för hela norra Sverige, bland annat med alpina grenar i Åre och hockey i Örnsköldsvik.
 1. Norrland har alltid varit ett nybyggarland. Svaret på många av Norrlands lösningar är att vi är öppna och attraktiva för nyinflyttning från övriga Sverige och övriga världen. Inför ”Grön svenska för invandrare” – en yrkes- och praktikinriktad väg in i svenska språket med jorden och skogen som bas. I de gröna näringarna finns jobb som väntar på arbetskraft.

Vi har utvecklingskraft i Norrland. Vi kan bättre och vi behöver en politik som tar tillvara den potential vår landsända äger.

Annonser

2 thoughts on “Tio punkter för Norrlands utveckling

 1. Bra punkter, Emil. Du glömmer dock två mycket viktiga delar i en framgångsrik distriktspolitik för norra Sverige:
  1. Geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter
  2. En rättmätig del av vattenkraftens (och vindkraftens) värdeskapning till berörda kommuner och regioner. (Decentralisera fastighetsskatten på vattenkrafts- och vindkraftsanläggningar från staten till kommunerna/regionerna.)
  Dessa två verktyg är de viktigaste delarna av Norges framgångsrika distriktspolitik för att ge alla delar av landet likvärdiga förutsättningar för utveckling. Båda går med fördel att överföra till vårt land.

Kommentarer inaktiverade.