Första steget mot valfrihet i hela Sverige

Dagens DN Debatt är verkligen efterlängtad. Maria Larsson skriver om hur regeringen nu tillsätter en utredning som ska titta på att göra LOV, Lagen om valfrihetssystem, obligatorisk i landets alla kommuner.

Att själv kunna välja utförare i offentliga verksamheter som hemtjänst är inget annat än ett anständighetskrav Över 120 kommuner har redan börjat tillämpa denna valfrihetstanke och de goda exemplen är många. Detta gäller hela landet, i städer och på landsbygden. I förra veckan släppte Centerpartiet och Vårdföretagarna en rapport där vi lyfter fram goda exempel på hur LOV fungerar i små kommuner.

Hur blir det då med det kommunala självstyret? Är det inte en inskränkning på tanken om decentralisering av makt om staten skulle lagstifta om att alla kommuner måste öppna upp sina monopol? Detta är en viktig invändning som förtjänar reflektion. Här har Centerpartiet och, hoppas jag, även regeringen landat i att den enskildes valfrihet är viktigare än kommunpolitikers dito. Beslut som tas vid köksbordet borde ju rimligen anses som mer decentraliserade än beslut som tas i fullmäktigeförsamlingar?!

Annonser

3 thoughts on “Första steget mot valfrihet i hela Sverige

  1. Skall detta vara ett sätt att utplåna den skattefinansierade (hem)vården? Eller ska man blanda statlig och privat regi. Way to skapa klasskillnader!

  2. Jag anog att du var liberal och inte ”liberal”. Att blanda liberalism och socialism (för att vara ideologisk) på detta sätt skapar absolut klasskillnader. Överklassen har möjlighet att betala för den privata vården OCH skatter för den skattefinansierade vården. De lägre samhällsklasserna blir åtslängda den vård som finns (den statliga som antagligen minskas i och med att det finns andra aktörer på samma marknad).

    Om man hade föreslagit att utplåna den statliga (eller den privata) vården hade jag köpt det. Då finns det en (liberal) tanke bakom det hela. Men jag tror inte på propositioner som är socioliberala.

    Ett exempel på enligt mig ”socioliberalism” (är det ett ord? kom på det nu). är nuvarande regerings folkhälsopropsition från 2007: där står något i stil med att ” […] Individer ska ha möjlighet att välja själv utifrån rätt kunskap […]”. Det har alltså skapats ett dokument för att förbättra folkhälsan med utgångspunkt i att det inte spelar någon roll vad individerna väljer. Välj vad du vill, bara du väljer rätt!

    Vad vill jag säga till de som läser denna kommentar? Var liberal, eller socialistisk, var inte båda!

Kommentarer inaktiverade.