Hjälp mig skriva riksdagsmotioner

Veckans riksdagskrönika i Ångermanlandstidningarna:

Hjälp mig skriva riksdagsmotioner

I veckan har jag testat ett nytt grepp. Inför höstens inlämning av riksdagsmotioner gick jag i måndags ut på blogg och i sociala medier och bad alla som känner sig manade om hjälp. Via Twitter, mail och telefon får den som känner sig manad höra av sig med sina idéer om vad Sveriges riksdag borde ta upp. Många tillsammans är smartare och kreativare än en ensam.

Olika ledamöter har olika strategier för hur de skriver motioner. Vissa verkar enbart räkna pinnar och satsar på kvantitet. De två år jag har haft förmånen att lägga riksdagsmotioner har jag försökt dra ner på antalet motioner till förmån för en mer samlad och tydlig bild av vilka frågor jag faktiskt driver. Det har bland mycket annat handlat om infrastruktur, med dubbelspår till Härnösand och upprustning av Ådalsbanan mellan Nyland och Långsele som kanske främsta exempel och om kraftsamlingar så som ett norrländskt Vinter-OS skulle innebära.

De motioner jag lägger i år kommer vara på temat Norrlands utvecklingskraft. Vilka är initiativen som måste tas och lagarna som måste ändras för att ta tillvara på den potential vår del av världen har?

Redan nu har en hel del goda idéer strömmat in. Problemen med strandskyddslagstiftningen som trots att lagen ändrats lägger krokben för sjönära nybyggnationer är ett exempel. Behovet av bättre digital infrastruktur är ett annat. Vissa har tagit i från tårna och lyft den visionära idén om en fast förbindelse mellan Sverige och Finland i höjd med Vasa.

Den goda responsen stärker mig i åsikten att öppenhet och tillgänglighet i politiken aldrig kan vara fel. Man ska alltid sträva efter att sänka trösklarna mellan väljare och valda. Demokrati är inte att blott säga sin mening vart fjärde år utan kräver goda möjligheter till ständiga samtal och utbyten av erfarenheter. Det finns dock gränser också för öppenhet. I slutändan är det naturligtvis jag som bestämmer vilka motioner jag lägger och alla förslag måste vara i linje med det jag lovat väljarna att kämpa för – ett grönare, friare och mer framgångsrikt Norrland.

Riksdagsmotioner bifalls mycket sällan. Trots detta fortsätter ledamöterna flitigt att år efter år skriva och lämna in nya. Detta beror på att mycket av det som motionerna tar upp också blir verklighet, men då i form av regeringens propositioner. För egen del hoppas och kämpar jag för att höstens infrastrukturproposition kommer att ta upp de viktiga satsningar som jag tidigare motionerat om.

Du är välkommen att hjälpa mig. Alla goda idéer för att stärka Norrlands utvecklingskraft måste upp på bordet för att de bästa ska kunna förverkligas

Emil Källström

Annonser