Gottne i riksdagsdebatten

Idag klarade jag av min sista debatt innan sommaruppehållet i riksdagsarbetet som inleds imorgon. Det var finansutskottet som debatterade ett betänkande om kommunal ekonomi.

Den samlade bilden för Sveriges kommuner är att ekonomin är god med ett totalt överskott på cirka sex miljarder. Debatten kom att handla om kommunal skatteutjämning (Centerpartiet driver på), kommunernas möjlighet att spara pengar i goda tider för att använda i sämre (klok idé enligt Centerpartiet) och frågan om valfrihet i omsorgen.

När det gäller valfrihet och LOV, Lagen om valfrihetssystem, är Centerpartiet glasklart. Vi tycker det är bra att frågor om utförare och innehåll i till exempel hemtjänst ska decentraliseras till köksbordet hos de omsorgstagare och anhöriga det angår. Vänsterpartiet är, inte oväntat, vår tydligaste motståndare i denna fråga.

Vänsterpartiets representant eldade på rejält och ville skrämma åhörarna med onda och stora riskkapitalbolag. ”Det är ingen sörgårdsidyll” upprepades gång på gång.

När det var dags för mitt inlägg gav jag givetvis igen. Den valfrihet som vänstern ogillar så starkt ska värnas och byggas ut. Valfrihetssystemen inom skola, vård och omsorg har också faktiskt i många fall möjliggjort just sörgårdsidyller och småskaliga verksamheter som annars inte hade funnits.

Exemplen är många där landsbygdsföretagare kombinerat bland annat RUT- och LOV-tjänster för att bygga hållbara företag. Friskolan Gottne byskola är ett annat – ingen som lyssnat till föräldrarna i Gottne när de beskriver sin skola kan hävda annat än att valfrihet och fri etableringsrätt (inom skolinspektionens kontroll) är en framgångssaga.

Gottne byskola har inte bara gjort avtryck i många barns och familjers uppväxt – nu finns de även för alltid bevarade i riksdagens protokoll.

Annonser