Så skapar vi attraktiva bygder

Krönika i veckans Nord-Sverige

 

Så skapar vi attraktiva bygder

I förra veckan presenterade Annie Lööf sin första stora, egna satsning som näringsminister. Projektet Attraktionskraft Sverige hakar naturligt in i andra centersatsningar i regeringen som den digitala agendan, Skogsriket och Matlandet Sverige i sitt syfte att lyfta utveckling och växtkraft i hela Sverige – inte minst på landsbygden.

Attraktionskraft Sverige är ännu bara i startgroparna och mer konkreta åtgärder kommer att formas i samverkan med kommuner, företagsamhet och civilt samhälle. Redan nu kan man dock ta del av en rapport av Tillväxtanalys som ligger till grund för projektet. Rapporten ”Orter med befolkningökning 2000-2010”ger exempel på vad som skapar attraktiva orter. Några faktorer som lyfts fram är inga högoddsare: Orter och bygder med god infrastruktur eller närhet till andra, gärna större, städer har ofta en positiv utveckling. Telefonen måste fungera och bredbandet ska gå snabbt.

Andra, möjligen lite mer oväntade faktorer som lyfts fram är vikten av god ”byanda” och sociala strukturer så som föreningsliv, kyrkor, idrottsföreningar och liknande. Där det finns en kultur av åstadkommation och att folk själva och i gemenskap får saker gjorda – dit vill ofta också fler flytta.

Inte heller detta är att betrakta som någon större skräll men det är kul att dessa lite mer mjuka värden lyfts fram som något att se och uppmuntra från regeringshåll.

Varje politisk kraft som aspirerar på att vara med sin tid och ha svaren för hur vi möjliggör för utveckling i hela landet måste se och applådera det viktiga jobb som sker på frivillig basis. Ofta ser vi hur de som idag styr i Ångermanland reagerar precis tvärtom. I Kramfors reagerar politiker och tjänstemän med förtäckta hot mot föräldrar som vill starta friskola när kommunen själv drar ner. I Örnsköldsvik blev det närmast en prestigesak att inte under några omständigheter kompromissa med eldsjälarna i Myckelgensjö som också de ville rädda sin skola.

Det är viktigt att vi skapar arenor för engagerade att mötas, inspireras och träffa makthavare av olika slag. I just Myckelgensjö är jag för andra året i rad med och arrangerar Myckelgensjö Åstadkommation, en seminariedag som i år har temat Norrlands dragningskraft och borrar in oss i vad som får människor att vilja komma till vår del av världen. Som turister eller inflyttare. Tredje onsdagen i juli går detta Ångermanlands almedalen av stapeln – se mer på www.astadkommation.se!

 

Emil Källström

Annonser