Hur intressant är ett namn?

Igår publicerade Örnsköldsviks Allehanda scoopet om kommunens olagliga partistödssystem. Det blir lite tekniskt här, man får läsa artikeln för att förstå alla turer.

Olagliga arvoden ska givetvis inte förekomma. Där måste kommunen göra om och rätt. Men borde ÖA ha publicerat namnen på de som tagit emot arvoden? Som jag skrev i mitt förra inlägg är det fantastiskt bra att vi har en politisk journalistik som gräver bortom pressmeddelandena. Medierna har dock ett stort ansvar i avvägningen mellan vilka namn som ska publiceras och vilja som inte borde det.

Till gårdagens artikel bifogades en lista med femton namn från sju partier som mottagit olagliga arvoden. Scoopet i sig var ju att kommunens system bryter mot lagen. Varför var det intressant att publicera vilka individer som stod som mottagare?

Dessa femton hade gemensamt att de tagit på sig en extra belastande uppgift i det politiska arbetet. Det handlar om gruppledare, kanslipersonal och webbansvariga. Det dessa femton personer tackat ja till är ett uppdrag arvoderat med pengar anslagna från kommunfullmäktige. De har, lika lite som de i kommunledningen som föreslagit och beslutat om arvodena vetat om att de utformats lagvidrigt. Nu får de läsa sina egna namn i morgontidningen.

Vissa inom politiken, däribland jag själv, är att betrakta som offentliga personer. Kommunalråd eller riksdagsledamöter som hamnar i tidningen är det sällan eller aldrig synd om. Jag tycker dock inte att den enskilde fullmäktigeledamoten som dessutom tagit på sig att mot en viss ersättning uppdatera partiets hemsida förtjänar att namnges i ÖA. Någon eller några av de femton namngivna har säkert tagit detta hårt. Någon funderar säkert på om politiken är värd besväret.

”En liten publicering får man väl tåla” är den självklara invändningen. Men vill vi ha ett klimat där det bara är de som accepterar risken att när som helst hamna i tidningen, direkt eller indirekt förskylld för något man själv inte kunnat påverka  som kan engagera sig politiskt? Hur många potentiella ledamöter i kultur- och fritidsnämnden eller kommunfullmäktige avskräcks av gårdagens publicering?

Alternativa sätt att publicera gårdagens nyhet hade ju varit att visa felaktigt utbetalade summor per parti eller att bara ta med gruppledarna som ju faktiskt är partiernas främsta företrädare och ofta aspiranter på kommunalrådsposter. Detta hade möjligen inte varit en lika ”rolig” publicering, men någon eller några fritidspolitikers nattsömn hade troligen räddats.

Annonser

2 thoughts on “Hur intressant är ett namn?

  1. Ett av de journalistiska uppdragen är att granska makten – och att publicera konsekvensneutralt.

Kommentarer inaktiverade.