Lär av Obama

2008 valde USA en ny, ung ledare. Han stod för någonting nytt men kändes samtidigt väldigt bekant. Han personifierade ju trots allt den amerikanska dröm som alla väljare kunde relatera till. Med Obama skulle allt bli bra igen. 2012 går USA till val igen. Det anses idag inte alls säkert att Obama väljs om för en andra mandatperiod. Förtroendesiffrorna har tagit rejält med stryk när väljarnas förväntningar krockade med verkligheten.

Kan Centerpartiet 2011 riskera att vara där USA vad 2008? Annie Lööf föreslås av en enig valberedning – med överväldigande stöd bland medlemmar, kretsar, distrikt och syskonorganisationer. Väljs Annie i Åre kommer hon ta över ett parti med stora utmaningar framför sig. Vi tappar väljare och medlemmar, och anses vara Riksdagens mest otydliga parti.

Just nu hörs dock allt annat än negativa tongångar i Centerrörelsen. Fullständigt naturligt är det många som sätter sitt hopp till att ett nytt ledarskap och ett nytt partiprogram (om ett år) ska få fart på den gamla rörelsen igen. Jag vill inte vara någon Buzzkill här, mitt i allt high-fiveande och spontan dans som försiggår i Centerrörelsen till följd av valberedningens besked igår, men ändå:

Centerpartiet har problem. Vi i landsbygdsrörelsen, liksom arbetarrörelsen, har ett skriande behov av förnyelse och att hitta en position i 2000-talets Europa. Centerpartiet och Socialdemokraterna backar, men mer viktigt är att mer eller mindre samtliga Centerpartiets och Socialdemokraternas europeiska systerpartier backar. Ett fullt realistiskt scenario är att både landsbygdsrörelsen och arbetarrörelsen i historiens ljus kommer att ses som 1900-talsfenomen. Framgångsrika sådana, men ändå.

I Centerpartiets historia och idéarv finns det många eviga värden som är lika relevanta nu som för hundra år sedan. Själv har jag försökt att beskriva detta i texten Reclaim the bonde. Det krävs dock att dessa grundläggande idéer hela tiden omformuleras och förnyas för att vara relevanta.

Till exempel: Det som under tidigt 1900-tal var en kamp för landsbygdsbefolkningens rätt och möjligheter måste idag inkludera andra former av utanförskap, så som det vi ser i många stadsnära förorter. 

På samma sätt som Obama inte stod över varken naturens eller ekonomins lagar står Annie Lööf över demografiska och politiska trender som präglar en hel västvärld. Annie är ingen quickfix – men en riktigt bra bit på vägen!

Annonser