S obstruerar surströmmingsdispens i Bryssel

Under våren har det varit en rejäl holmgång om det norrländska kustfiskets vara eller icke vara. Den dispens fiskarna och förädlarna idag verkar under går ut vid årsskiftet. Efter många om och men, och efter att ha kört över Livsmedelsverket, beslutade regeringen mycket glädjande att folk är mogna att själva fatta beslut om vad man ska stoppa i munnen.

Allt var klappat och klart och idag skulle EU-kommissionen fatta sitt beslut i frågan. När man just började tro att inget mer kunde hända, då slår Åsa Westlund, EU-parlamenteriker för Socialdemokraterna till.

Tack vare en av Åsa Westlund undertecknad mycket kritisk fråga till EU-kommissionen angående beslutet om dispens, har beslutet nu skjutits upp på obestämd tid. Frågan refereras i dagens ”EU Food Law Weekly” (No. 488), som tyvärr bara går att läsa online om man har ett login. Jag har dock läst Åsa Westlunds fråga. Åsa Westlund radar upp argument som vi redan avhandlat i den svenska debatten. Hon pratar om faran för barn och gravida, om dålig information och om EU-kommissionen är medveten om att Livsmedelsverket tidigare sagt nej till dispens.

Kort sagt: Inget nytt under solen. Det finns svar på alla Åsa Westlunds frågor. Detta kan bara tolkas som ett försök att obstruera processen. Ödesdigert för de fiskare och förädlare som försöker planera för framtiden. Det sista de behöver är mer osäkerhet över vad som gäller.

Socialdemokraterna har haft hög svansföring i frågan om dispens för det norrländska fisket. Regeringen har varit för senfärdig, har man hävdat. Nu obstruerar deras egna partikamrater på ett mycket olyckligt sätt processen. Talar de över huvud taget med varandra i det där partiet?

Frågan är hur länge vi nu måste vänta på att EU-kommissionen ska ta upp frågan på nytt. Kommissionens beslut ska sen skickas för medbeslutande till parlamentet och till rådet. Kommer Åsa Westlund dra med sig resten av socialisterna för att försöka fälla förslaget?

Ingen vet vad detta landar i – eller hur lång tid det tar. Det är mycket, mycket olyckligt för de företag vars verksamheter Åsa Westlund nu leker med.

Annonser

5 thoughts on “S obstruerar surströmmingsdispens i Bryssel

 1. Hur kan du se positivt på att regeringen ”kört över” sina egna experter på Livsmedelsverket utan att själva ha egna kunskaper på området?

  Kommer du att verka för att avskaffa Livsmedelsverket om dom nu är så inkompetenta som du tycker, och spara in lite statsutgifter?

  Sen säger du att det finns svar på alla frågor, jag har inte sett ett enda relevant svar från regeringen. Ökad information kommer inte att fungera, framförallt inte när ledande politiker och även du inkompetensförklarar Livsmedelsverket.

  Sen är ju frågan varför du inte vill att EU-kommisionen ska ha relevanta underlag för sitt beslut, ska vi mörka Livsmedelsverkets rapport?

  Själv leker du med framtida hälsan för barnen, vilket jag tycker är allvarligare än ett fåtal arbetstillfällen!!!

 2. Regeringen har naturligtvis fler informationskällor än Livsmedelsverket.

  Faktum är att jag är kritisk till en stor del av lagstiftningen och tillämpningen när det gäller produktion och servering av livsmedel. Begrepp som ansvar och tillit är som bortblåsta till förmån för minutiös kontroll. Det tycker jag är fel. Vi ska givetvis ha kontroller och regelverk, men dessa bör syfta till att säkerställa en acceptabel miniminivå snarare än att detaljreglera allt och alla.

  Sverige har givetvis inte mörkat någon information. Till saken hör att det är EU-kommissionen som erbjudit Finland och Sverige ett undantag. De var helt enkelt etta på bollen.

  Jag leker inte med någons hälsa. Detta beslut ligger över huvud taget inte på mitt bord, men hade det gjort det hade jag röstat för fortsatt verksamhet i vetskapen att människor är fullt kapabla att, med hjälp av god information, själva bestämma vad man ska stoppa i munnen. Om sedan upphovsmannen/-kvinnan till ”Giftfri mat i Sverige” väljer att avstå är detta givetvis helt okej.

 3. Vilka andra informationskällor inom toxikologi har regeringen? Eller är det bara grupper som skulle förlora på slopat undantag du menar?

  Gränsvärdena vad gäller dioxin i mat är just en acceptabel mininivå. Gränsvärdena sätts inte efter hälsoaspekter utan av hur mycket det finns i olika livsmedel i det stora hela.

  Gränsvärdena sätts så att de giftigaste 5% av livsmedlet som finns tillgängligt blir förbjudna för saluföring. Om du har läst EU-kommisionens nya förslag så vet du också att gränsvärdena för just fisk sänks för övriga Europa.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=4445897

  Just fisk har de högst tillåtna gränsvärdena av alla livsmedel i EU:s lagstiftning. Strömmingen från Bottenviken innehåller upp till 150 ggr mer dioxin än en fläskkarré från de tyska skandalgrisarna som ätit dioxinförgiftat foder i vintras.

  För övrigt har jag inte sett någon god information och märkning av giftig fisk verkar ju inte vara aktuellt för då kan ju folk välja bort den.

  För övrigt exporteras svensk lax till Frankrike trots att den innehåller för höga värden och Sverige enligt EU ”skall garantera” att detta inte får ske!

 4. …vi har ju både miljö- och landsbygdsdepartementen med personal, internationella motsvarigheter till Livsmedelsverket – vad säger du/ni/vemjagnupratarmed om Livsmedelsverket finska motsvarigheter?

 5. Den finska motsvarigheten har inte brutit sig lika lös från politisk styrning som den svenska äntligen gjort.

  Departementen är ju politisk styrda och inte vetenskapliga.

  Du har ingen kommentar till länken jag hade med eller att det exporteras lax olagligt?

  För övrigt spelar det ingen roll vem jag är, det är sakfrågan som är viktig. Jag är ingen offentlig person och vill inte bli trakasserad i pressen som t ex Åsa Westlund.

Kommentarer inaktiverade.