Surströmmingen och kustfisket räddat

Regeringen fattade idag ett beslut med stor betydelse för det norrländska fisket och för surströmmingens framtid. I korthet innebär det att Sverige kommer att ansöka till EU om att få förlängd dispens för att tillåta förädling och försäljning av fisk från bland annat Bottenhavet.

”Det känns mycket bra att regeringen fattat detta förnuftiga beslut” säger Emil Källström, Västernorrlands riksdagsledamot för Centerpartiet. ”Jag och många andra har varit med och jobbat och lobbat för att få till detta. Det är roligt när det blir resultat av mångas hårda arbete.”

Beslutet innebär att Sverige nu ansöker om en dispens utan bortre tidsgräns. Regeringen kommer också att intensifiera arbetet med information och kostråd till riskgrupperna, så som barn och gravida.

”Nu får vi långsiktiga spelregler för kustfisket och för surströmmingskulturen” fortsätter Emil Källström. ”Det är självklart fortsatt viktigt att arbeta för ett renare Östersjön och att halterna av bland annat dioxin fortsätter minska och bättre information. Konsumenter ska kunna fatta egna, välgrundade beslut om vilken mat man väljer att äta.”

Annonser

5 thoughts on “Surströmmingen och kustfisket räddat

 1. Emil om du nu är så insatt varför kan du inte ens kostråden själv?

  Dioxinhalten har inte heller minskat dom senaste 10 åren, så hur kan den fortsätta minska?

  Surströmmingen var inte heller hotad, utan en skrämselpropagande från tillverkarna.

  Eskil Erlandsson tror inte på Livsmedelsverkets rapport om undantaget för dioxinfisk där hans experter säger att kostråd inte fungerar.

  Eskil beslutar att vi ska fortsätta sälja giftig fisk.

  Eskil ger dom han inte tror på i uppdrag att informera mera.

  Men hur tror Eskil att mer information från dom han inte tror på ska kunna få allmänheten att tro på den informationen som han själv inte tror på?

 2. Halterna minskar, om än långsamt. Detta pga mycket långa tider för nedbrytning i kombination med i princip obefintlig tillförsel (mindre än ett gram per år).

  Har du träffat ”tillverkarna”? Vi talar om småföretagare som redan nu har det tufft.

  Jag tycker det är bra att du själv får bestämma om du ska äta surströmming eller inte – med god information.

 3. Halterna av PCB minskar, vad gäller halterna av dioxin har ingen signifikant minskning skett dom senaste 10 åren.

  Att kalla 1 g/år dioxin obefintligt visar på en total kunskapsbrist. Det räcker för att mer än 19,6 miljoner personer på 70 kg ska nå upp till TDI (Tolerabelt Dagligt Intag).

  Dessutom släpper enbart den moderna sopförbränningen ut ca 2g/år i Sverige och detta med de nya så kallade hårda kraven på rening, hur mycket som lakas ur ur gamla miljösynder vet ingen.

  Jag har träffat mig själv och många andra som blev arbetslösa vid finanskrisen och som tack för det fick högre skatt. Mitt arbete medförde inte ens risker för folkhälsan, det kallar jag tufft.

  Om du läser kommentarer på artiklar om undantaget så vet du att folk inte bryr sig om Livsmedelsverket råd och ännu mindre nu när regeringen kör över den vetenskapliga expertisen.

  Jag tycker ni borde läsa på lite bättre när ni sitter i Sveriges högsta beslutande organ. 1000-tals barn kommer att skadas tack vare ert beslut!

 4. Du som vet – berätta för en okunnig:

  Hur många offer har vi haft hittills – vi snackar ju om decennier av dioxinfiskätning?

  Hur pass mycket kortare lever de som äter allra mest Östersjöfisk – fiskare, skärgårdsbor osv, än genomsnittet?

 5. Ingen vet hur många, men man vet att det finns skillnader åt det negativa hållet.

  http://med-reserv.omv.lu.se/nyheter/050526_miljoemedicinskt_pris

  Efter detta har forskning visat att man även får högre risk för diabetes med högt intag av fet Östersjöfisk. Misstankar finns att det ger upphov till ADD, ADHD och andra bokstavssjukdomar.

  Fast det har forskats väldigt mycket vet man ännu väldigt lite.

  EU:s gränsvärden inte heller hälsobaserade utan kommersiellt satta.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=4445897

Kommentarer inaktiverade.