Angående DLD…

…så bloggade jag i november om mina tankar kring detta. Den texten stämmer fortfarande.

När det gäller de försök till minoritetsbordläggning som MP-SD-V ägnar sig åt har jag svårt att se att jag eller någon annan på Allianssidan medverkar till det.

Annonser