Uttalande från Centerpartiet i Örnsköldsvik

Rädda surströmmingen!

Centerpartiet i Örnsköldsvik uttalar härmed vårt stöd till norrländskt fiske och norrländsk surströmmingstillverkning, även i framtiden. Vi anser att regeringen till EU ska ansöka om fortsatt undantag och fortsatt tillåtelse att förädla och sälja norrländsk mat från havet, inte minst surströmming.

Vi anser vidare att det är upp till konsumenterna att med hjälp av tydliga riktlinjer själva avgöra vad de ska äta.

Centerpartiets kretsårsmöte

Gottne 2011-02-23

Annonser

2 thoughts on “Uttalande från Centerpartiet i Örnsköldsvik

  1. BRA!!
    Jag har ett förslag, kan du inte vb:a till beröra?
    Likt cigarett-paket märks med ”Skadligt för din hälsa” o.dyl, kan man väl ta fram en lapp ”Kan innehålla förhöjda halter av dioxin, som negativt kan påverka din hälsa!” eller liknande?

Kommentarer inaktiverade.