Dioxin är ett farligt gift som omger Visby stift

Sverige kan, lite förenklat, tack vare ett undantag från EUs regelverk fiska i Bottenhavet. De fiskare som verkar tack vare detta undantag skapar förutsättningar för norrlandskustens surströmmingstillverkning – en genuint svensk och norrländsk delikatess (enligt vissa).

Svaret på varför det krävs ett speciellt undantag är halterna av det farliga ämnet dioxin är högre än vad som är riktigt nyttigt. I vår avgörs det om Sverige ska ansöka om förnyat undantag och därmed även i fortsättningen ha förutsättningar för bland annat surströmmingstillverkning. Givetvis ska vi ha ordentliga och transparenta riktlinjer så att konsumenterna kan ta välinformerade beslut om vad de stoppar i munnen och i vilka mängder.

Ikväll träffas Centerpartiet i Örnsköldsvik för kretsårsmöte i Gottne (på Örnsköldsviks senaste friskola). På goda grunder tror jag att vi där och då kommer att anta ett uttalande till stöd för det norrländska fisket.


Annonser