Huvudet på spiken

Johan Ingerö briljerar:

Förr hette det att folket av samhället hade rätt att kräva en god och skattefinansierad utbildning. Nu heter det att samhället av folket har rätt att kräva återhållsamhet när det gäller valfrihet, eftersom det annars leder till att de sämsta skolorna läggs ned. Förr hette det att familjer av samhället hade rätt att kräva betald föräldraledighet. Nu heter det att samhället av familjerna har rätt att kräva att föräldraledigheten ska delas lika.

Socialdemokraterna har alltså gått från att företräda folket gentemot samhället till att företräda samhället gentemot folket […]

Läs hela!

Annonser