Helhetsgrepp efterlyses

Lördagens krönika i ÖA/TÅ verkar inte ligga online. Här kommer den:

Helhetsgrepp efterlyses
För en vecka sedan kom beskedet om Kustbevakningens utredningsförslag som innebär att en stor del av verksamheten centraliseras till Stockholm och Göteborg. Härnösand och Karlskrona ser ut att tappa värdefulla arbetstillfällen.

Några dagar senare fick Vilhelmina i Västerbottens inland ett liknande besked. Migrationsverket stänger sin anläggning i kommunen. 320 platser står snart tomma, och ett tjugotal personer får inte längre jobba med en av Norrlands och Sveriges verkliga ödesfrågor, att bemöta människor från hela världen med ett mottagande i världsklass.

Argumenten för centralisering är alltid desamma, oavsett aktuell tjocklek på statsministern. Att gå från många små enheter till några större medför samordningsvinster som generaldirektörer och VD:ar aldrig anser sig kunna vara utan. Politiker accepterar, eftersom alternativet är att tillföra ytterligare resurser. Resurser som aldrig finns.

Det är alltid längre från Stockholm till Härnösand än tvärtom. Norrlands lägre priser på lokaler och arbetskraft är ointressant. ”Jag ska göra allt i min makt!” upprepas vid varje förslag om nedläggning, effektivisering eller centralisering. På något märkligt sätt verkar kommunalrådets, riksdagsmannens eller fackombudsmannens beslutsamhet och argument lika irrelevanta varje gång, när besluten till slut kommer.

Jämfört med entreprenörskap, utbildning och rätt grogrund för utveckling lokalt och regionalt, står en eller annan statlig myndighet och de arbetstillfällen den ger sig slätt. Utveckling kommer underifrån. Trots detta är det naturligtvis viktigt hur statens verksamheter är placerade och hur de sköts. När negativa besked kommer slag i slag, varje gång som en överraskning, kan kontentan av många isolerade myndighetsbeslut innebära att en bygd  till slut knäcks, dräneras på självförtroende och framtidstro.

Här krävs nytänk. Vissa effektiviseringar bör självklart göras, även i verksamheter som råkar befinna sig i Norrland. Men lika orealistiskt eller onödigt det är att i varje läge försvara varenda liten förändring, lika självklart bör det vara att de statliga verksamheternas planering präglas av långsiktighet, omtanke om de orter man verkar på och inte minst insikten om att avstånd faktiskt är lika långa båda vägarna.

Detta är för viktigt för att delegeras till isolerade chefer på myndigheter och bolag. Staten spelar en viktig roll, om än inte den viktigaste, för att skapa stabila och gynnsamma spelregler för utveckling. Den rollen måste uppvärderas.
Emil Källström

Annonser

2 thoughts on “Helhetsgrepp efterlyses

  1. Jävligt bra sagt om avstånden! 🙂 Har du några ideer på hur statens roll kan uppvärderas?

    Hoppas du inte är alltför stinn av tårta från gårdagen. Ha det!!

  2. Hur bra formulerat som helst. Återstår att ta itu med det som kan och bör göras.Let´s do it!

Kommentarer inaktiverade.