Ohederligt av Christina Karlsson

Jag har stor förståelse för rollen som opposition – jag har ju själv varit och är företrädare för oppositionen i Örnsköldsvik. Det handlar inte minst på det nationella planet att alltid, mer eller mindre i varje läge, vara emot. Att opponera, helt enkelt. Ibland innebär det kanske att man säger emot sig själv, eller att argumentera emot politik man egentligen tycker är bra. Det tillhör spelets regler, inom vissa ramar.

Christina Karlsson sätter i dagens ÖA sitt namn under en artikel som varken känner ramar eller normal anständighet. Den är en uppvisning i ohederlig argumentation, självmotsägelser och allmänt osakligt svammel.

Det Christina upptäckt är att dieselskattehöjningar som beslutades om hösten 2009 nu träder i kraft. Enligt henne är detta en ”ovälkommen julklapp för väljarna”. Hon oroar sig vidare för landsbygden och åkerinäringen. Det finns en rad problem med hennes resonemang:

  • Socialdemokraterna var för höjningen när den beslutades.*
  • Socialdemokraterna vill höja ännu mer. De ville också komplettera med en särskild kilometerskatt – specialdesignad för att slå mot landsbygden och Norrland.
  • Skattehöjningen må vara ovälkommen, men knappast oväntad. Den debatterades och beslutades om i demokratisk ordning, ett bra tag i förväg.
  • Det vi diskuterade i valrörelsen var eventuella höjningar utöver de redan beslutade. Givetvis. Christina ville höja ännu mer, Alliansen ville det inte.

Sammanfattningvis vill Christina påskina att hon är emot en politik hon inte bara är för, utan också vill se mer av. Det är ohederligt, och en retorik som utgår från att hennes läsare är oinformerade. Tråkigt.

*Edit: Jag lyckades inte, innan jag tappade tålamodet, hitta protokollet till när beslutet togs. Här litar jag på enligt mig trovärdiga källor.

Annonser