Viktigt regeringsbeslut idag

Om inget oväntat inträffar de närmaste timmarna kommer regeringen att föreslå Riksdagen att tillåta lättnader i strandskyddet mellan Höga Kustenbrons södra fäste upp till Nyland och vidare till Klockestrand längs norra strandkanten.

Härnösands och Kramfors kommuner kommer alltså kunna besluta om att tillåta bostäder för landsbygdsutveckling i områdena.

Idag gick jag upp tidigt (i mitt tycke, klockan sju…) och rafsade ihop ett pressmeddelande – bara för att se att Kramforscenterns Bertil Böhlin var snabbare – SR P4 lade upp nyheten strax före klockan sex. De har en detalj fel, och skriver/säger Sandöbron istället för Höga Kustenbron.

Man ska inte ropa hej innan allt är klart. Först ska regeringen faktiskt fatta beslutet – sen måste även Riksdagen godkänna det. Med tanke på det parlamentariska läget är inget klart förrän allt är klart.

Annonser