”Källströms resonemang är märkligt”

Källströms resonemang är märkligt

Ännu en som inte gillade mina formuleringar kring att att rösta tillsammans skulle innebära ett visst mått av samarbete. Jag svarar direkt i artikeln.

Annonser