Missar ett intressant möte idag

Idag träffas Örnsköldsviks kommunfullmäktige. Själv är jag i Stockholm och förbereder mig för budgetdebatt i kammaren. Det är synd, på dagens fullmäktige avhandlas många intressanta frågor. Däribland:

  • Flygplatsfrågan. Örnsköldsviks kommun tar över ägarskapet över flygplatsen i Gideå. Det är lätt att förutse kritiken mot regeringen – nu tvingas kommunen lägga pengar på flygplatser istället för… etanolfabriker?! Här duckar dock de styrande totalt för misslyckandet att komma överens och samverka i länet. Måste Västernorrland ha tre flygplatser?
  • Bidrag till Folkets Park. Nya avtalet innebär en miljon årligen till Örnsköldsviks mest curlade förening. Visserligen bättre än de nära tre miljoner de fick per annum tidigare, men givet att vi även köpte föreningens fastighet (efter att i 20 år bekostat byggnation och drift…) för hisnande 20 miljoner kronor hade det kanske varit smakligare att låta penningströmmen sina. En miljon kronor för ett avtal som bara innebär att föreningen ska tillhandahålla lokalerna…

Det hade varit kul att vara med, men nu blir det debatt kring studiemedel istället. Dåligt prioriterat, kan jag känna…

Annonser