Norrlandsuniversiteten tappar

Idag släppte Högskoleverket vilka som får respektive inte får rätt att examinera förskollärare och yrkeslärare. Framöver kommer även besked om grundskollärare och gymnasilärare.

För de norrländska lärosätena är det blandad kompott. Mittuniversitetet får examinera förskollärare men inte yrkeslärare, Umeå Universitet får varken eller. Luleå Tekniska Högskola får examinera förskollärare.

Givetvis ett avbräck för lärosätena. Men i slutändan är elevers rätt till kompetenta lärare tyngre än lärosätens rätt till att examinera desamma. Det finns också möjligheter att bättra sig och på nytt söka examinationsrätt.

Annonser