Fakta om järnvägsanslagen

Anslag till järnvägens drift,underhåll och trafikledning, miljarder kr:

2003: 3,7 
2004: 3,7 
2005: 3,6 
2006: 3,8

Mandatperioden -2006: 14,9

2007: 4,0 
2008: 4,7 
2009: 5,6 
2010: 5,6

Mandatperioden -2010: 19,8

2011: 5,2 
2012: 5,2 
2013: 5,3 
2014: 5,2

Mandatperioden -2014, prognos: 20,9

Jag är den förste att anse att vi ska satsa mer på infrastruktur. Det är vitalt att folk, varor och idéer kan färdas på bästa sätt inom och utom landet. Oavsett var man kommer i Sverige idag finns regionala representanter som säger att ”Ostkustbanan med dubbelspår mellan Gävle och Härnösand (sätt in valfritt regionalt favoritprojekt) är den enskilt viktigaste satsningen för vår region”. Jag tror dem. 

Men visst blir man less på all ohederlig alternativt okunnig argumentation om att de elaka borgarna slaktar infrastruktursatsningarna?

Det finns en pedagogisk utmaning i det faktum att anslagen minskar från i år till nästa – samtidigt som tågen kör fast i snön. Förklaringen är att det gjordes en ”närtidssatsning” av arbetsmarkandspolitiska skäl när krisen var som värst. Medlen till järnvägen ligger dock på en rekordhög nivå (exakt var det landar får vi ju se – framtida inflation och kostnadsökningar är en aspekt och prognoserna är ju just prognoser…). En parentes i sammanhanget är att anslagen ökade varje år som Åsa Torstensson var infrastrukturminister.

För övrigt tycker jag att ett studiebesök till inspelningsplatsen för denna film kan vara på sin plats…

Annonser