Wikileaks: Vad hade vi väntat oss?

To every action there’s a reaction…

Ingen har väl missat historien om Wikileaks, sajten som nu senast avslöjade att amerikanska diplomater anser Vladimir Putin vara en alfahanne och snart gör en ny publicering med udden riktat mot en amerikansk bank.

Världens alla stater, utom Venezuela, rasar.

Med lite perpektiv anser jag att Wikileaks är en fullt naturlig följd av utvecklingen vi sett på IT-området de senaste åren. I hela världen, tyvärr även i den ”fria” västvärlden, gör regeringar och stater större och större anspråk på att kontrollera den digitala kommunikationen. I Sverige har denna vilja tagit sig former så som FRA, IPRED och det nu aktuella datalagringsdirektivet (som jag bloggat om här).

Vill staten övervaka medborgarna, anser jag att en fullt förståelig reflex är att medborgarna ”ger igen”. En annan förståelig reflex är användande av olika krypteringslösningar – som i slutändan kan göra att övervakningen i själva verket gör det svårare att fånga bovar.

Jag säger inte att Wikileaks inte hade existerat utan det övervakningssamhälle som nu rullas ut. Men är det helt orimligt att det i själva verket existerar någon form av ”terrorbalans” i staters och medborgares respektive övervakning av varandra? Att den ena parten hakar på om den andra gasar på?

Annonser