Nattågen till och från Norrland är räddade

För en tid sedan kom det ut att en extern konsult undersökt huruvida man skulle minska den statliga subventioneringen av nattågstrafiken till och från Norrland.

Detta hade sannolikt inneburit ett hårt slag mot de norrländska resenärerna och inte minst mot jag själv, som är trogen nattågsresenär sen många år.

Kritiken var massiv, från de kommuner och andra som bjöds in att yttra sig och andra. Jag själv fick för första gången möjlighet att nyttja de kanaler man har som riksdagsledamot – mot departement och tjänstemän.

Tack vare den samlade kritiken läggs nu detta på is. Norrlänningarnas resemönster i allmänhet och mina resemönster i synnerhet kan kvarstå.

Det finns dock all anledning att följa frågan – utredningen ”skickas nu vidare” till Trafikverket.

Ett perspektiv på frågan är dock den om hur svårt det är med statliga subventioner. Att inrätta dem är väl ganska oproblematiskt – att dra bort dem är betydligt svårare.

I en framtid där det marknadsmässiga underlaget i Norrland växer sig allt starkare är det naturligt att de riktade bidragen ifrågasätts. För mig är det dock viktigt att detta sker utan att trafiken hotas. Hur nu den balansgången ska se ut…

För nu kan vi dock fortsätta åka tåg utan större oro. Det lönar sig att reagera!

Annonser