Norrlands Innovation AB

Kom ihåg rubriken. Bakom dessa i sig vackra ord gömmer sig något än vackrare: 2 sköna miljarder att på olika sätt investera i norrländskt företagande.

Idag tog riksdagen i näringsutskottet beslutet om att genomföra det som i valrörelsen benämndes som Inlandsinnovation.

Detta är en fullständigt unik satsning som Centerpartiet drivit igenom i förhandlingarna i Alliansen. De som tror på ett framtida blomstrande, företagsamt Norrland kan skänka en tacksamhetens tanke till kanske framför allt Per Åsling, min jämtländske kollega, som varit drivande bakom denna satsning.

Det är så att man får nypa sig i armen…

Annonser