Åt fel håll

För att norrländsk landsbygd över huvud taget ska vara intressant  att flytta till tror jag att det krävs en grundläggande servicenivå inom ett godtagbart avstånd.

Utifrån detta antagande är det illa när lanthandeln i Gideå går i konkurs. Bara att hoppas att någon annan tar över driften av affären. Jag och Dan stod utanför denna butik – och bidrog till omsättningen – under valrörelsen. Min bild var att det handlar om en relativt välsorterad butik med trevlig personal.

Tråkigt – men kanske en möjlighet för en annan aktör?

Annonser