Härnösand ryter till

Det landade just ett brev i mailboxen. Anders Gäfvert skickar å Härnösands vägnar ett brev till Rikskronofogde Eva Liedström Adler och vill ha dialog angående Kronofogdens planerade flytt från Härnösand till Sundsvall. Jag och några till fanns på sändlistan för kopior på brevet.

För mig är det grundläggande att statens verksamheter sker så effektivt, bra och billigt som möjligt. Detta står ibland mot en annan viktig aspekt, nämligen statlig service (och statliga jobb) i hela landet. En balansgång.

I detta fallet finns det all anledning till dialog och vidare undersökning. Enligt uppgift innebär flytten från Härnösand att myndighetens verksamhet blir dyrare. Kronofogden måste visa ödmjukhet och öppenhet i detta läge.

Annonser