Mina motioner 2010

I onsdags gick deadline för den allmänna motionstiden. Nu är alla inregistrerade, och  mina motioner kan man läsa här.

Det blev åtta till antalet. Vissa skriver ju drösvis med motioner om högt och lågt. Själv så försöker jag fokusera, tror det blir mer slagkraftigt så. Temat är förutsättningar för utveckling och företagande i hela landet, alltså de frågor jag talat om i valrörelsen. Nedan en snabb genomgång:

Motion 2010/11:T516 av Emil Källström och Helena Lindahl (C)
IT-infrastruktur

Jag och Helena skriver om behovet av godtagbara IT-kommunikationer, till exempel mobiltäckning och bredbandshastighet, i hela landet.

2. Motion 2010/11:Sk437 av Karin Nilsson och Emil Källström (C)
Rättssäkerhet för småföretagare

I många fall är regelverken stelbenta och en småföretagare kan betecknas som brottsling när man pga sjukdom eller liknande är sena med uppgifter.

3. Motion 2010/11:N432 av Emil Källström (C)
Trångsviksmodellen

Jag skriver om behovet av lokalt riskkapital för småföretag i hela landet.

4. Motion 2010/11:N431 av Emil Källström och Helena Lindahl (C)
Återbäring av vattenkraftsproduktionen

Gammal centerfråga om att kompensera skogslänen för de rikedomar som skapas men inte stannar.

5. Motion 2010/11:T423 av Helena Lindahl och Emil Källström (C)
Finansiering av Norrbotniabanans delsträcka Piteå – Skellefteå

Ett första steg för att förverkliga Norrbotniabanan.

6. Motion 2010/11:MJ340 av Annie Johansson och Emil Källström (C)
Närproducerad mat

Förenkla och gör det mer gynnsamt för de gröna näringarna.

7. Motion 2010/11:T334 av Anders W Jonsson och Emil Källström (C)
Upprustning av delar av Ostkustbanan och Ådalsbanan

Dubbelspår till Härnösand!

8. Motion 2010/11:Sk322 av Anders W Jonsson och Emil Källström (C)
Rättvisa förutsättningar för användning av syntetiska drivmedel

Skattesystemet missgynnar idag att ta tillvara på gaser som ”facklas bort” vid vissa industrier.

Annonser

One thought on “Mina motioner 2010

Kommentarer inaktiverade.