”Fortsätt att förnya Centern”

Fortsätt att förnya Centern

Sundsvalls Tidning pekar ut vägen framåt för Centerpartiet. Jag delar i allt väsentigt analysen. Vi är och ska vara ett tydligt liberalt, grönt parti som kämpar för att hela Sverige ska kunna växa.

Annonser